Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 123

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 123

Openstaand onderwerp 123 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:49
Onderwerp HVC/Gevudo
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Energie-ambities en de financiering van HVC JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 13-11-2020
Brief van familie van Hees over aanbieding huisvuil aan het Joke Smitserf M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 27-08-2020
Brief van mevrouw Stam over afvalzakken rond ondergrondse containers tussen Admiraalsflat en Pietheinflat M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 25-06-2020
Geen zienswijze indienen op Ontwerpbegroting 2021 GR Gevudo JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 14-05-2020
Brief van mevrouw Ceelie-Ooms over plaatsen / behouden grote bovengrondse containers en plaatsen plastic en oud papiercontainer M den Boer Duurzaam en Innovatief Dordrecht 13-06-2019
Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo JC Bakker Duurzaam en Innovatief Dordrecht 17-04-2019
Instemmen met voorgesteld advies college ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 GEVUDO JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 11-04-2019
GEVUDO: ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2019
Al dan niet indienen zienswijze ontwerpbegroting GR Gevudo 2019 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 09-05-2018
Introductie HVC nieuwe gemeenteraad M den Boer Milieu en duurzaamheid 09-04-2018
Gevudo: Begroting 2019 en Jaarstukken 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over uitspraak Raad van State bestemmingsplan Derde Merwedehaven JW Bleumer Milieu en duurzaamheid 19-10-2017
Jaargesprek HVC J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-08-2017
Instemmen met ontwerpbegroting GR Gevudo 2018 en geen zienswijze indienen J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 12-04-2017
Brief van een bewoner aan de Floresstraat met opmerkingen omtrent vuilnisbakken H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Brief over introduceren vierde oranje afvalcontainer m.n. voor inwoners van Dordrecht met een tuin L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Brief van een inwoner met bezwaren tegen aanpassing in huisvuilaanbiedlocaties H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Brief Raad van State inzake uitspraak bestemmingsplan Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 31-05-2016
Werkbezoek HVC Dordrecht H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 04-02-2016
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 27-08-2015
Brief van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven over beschikking omgevingsvergunning eindafwerking DMH H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over jaarstukken 2014 GR Gevudo (incl. jaargesprek) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Instemmen met de herziene Gemeenschappelijke Regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (GEVUDO) F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Instemmen met de Ontwerpbegroting GR Gevudo 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplannen Derde Merwedehaven en Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 13-11-2014
Raadsinformatiebrief inzake GR Gevudo F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 15-10-2014
Instemmen met de conceptbegroting 2015 GR Gevudo en geen zienswijze indienen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 16-09-2014
GEVUDO: jaarrekening 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over ontwerp recreatieve inrichting Merwedeheuvel H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-06-2014
Raadsinformatiebrief over DienstVerleningsOvereenkomst 2014 met HVC H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 19-06-2014
Brief van wethouder P. Sleeking over Planning ontwerp recreatieve inrichting Merwedeheuvel H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-04-2014
Raadsinformatiebrief over Eindafwerkingplan afvalberging Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over businesscase sluiting Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 31-10-2013
Kennisnemen van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 29-10-2013
Raadsinformatiebrief over strategie en financiering HVC H. Rosier Algemene Dekkingsmiddelen 24-10-2013
Instemmen met de conceptbegroting 2014 Gevudo en al of niet kenbaar maken van zienswijzen F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-06-2013
Brief van de begeleidingscommissie over de voortgang onderzoek Derde Merwedehaven (vaststellingsovereenkomst) H. Rosier Milieu en duurzaamheid 17-06-2013
Raadsinformatiebrief over strategie en financiering HVC H.M. Hoogstad Algemene Dekkingsmiddelen 10-04-2013
Brief van de begeleidingscommissie over de start onafhankelijk feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 09-04-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen van de Oppositiepartijen over de Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 13-03-2013
Raadsinformatiebrief over motie en vragen Derde Merwedehaven H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 12-03-2013
Vaststellen onderzoeksvoorstel Derde Merwedehaven (vaststellingsovereenkomst) H.M. Hoogstad Bestuur en samenwerking 07-03-2013
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie/SGP, D66 en VSP over Derde Merwedehaven n.a.v. debat 18 december 2012 Milieu en duurzaamheid 06-02-2013
Brief van de heer J.F. van der Wielen over de problemen rondom de afvalwijzer van HVC H. Rosier Dienstverlening 17-01-2013
Raadsinformatie inzake Derde Merwedehaven: een overzicht van de stappen en afspraken tot nu toe K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 05-12-2012
Brief van wethouder Sleeking met toezegging stortlijsten Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-11-2012
Brief van Wethouder Sleeking met toezegging kadebehoefte Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 21-11-2012
Raadsinformatiebrief over 3e Merwedehaven. H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 18-10-2012
Uitstellen invoering Diftar en bespreken maatregelen Afvalambitie 2015 H.M. Hoogstad Milieu en duurzaamheid 24-07-2012
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven over stortlijsten, controlerapportages, het strafrechtelijk en feitenonderzoek en over de tweede serie asbestmetingen H. Rosier Milieu en duurzaamheid 19-04-2012
Raadsinformatiebrief over Afvalambitie 2015 H. Rosier Milieu en duurzaamheid 19-01-2012
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 19-01-2012
Raadsinformatiebrief over Beleidsregel loopafstand inzamelvoorzieningen huishoudelijk afval H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-12-2011
Provincie Zuid-Holland: informatie over uitvoering asbestmetingen Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 08-12-2011
Conceptbrief van de raad aan het college over het standpunt van de raad inzake risico's ondergrondse opslag van kernafval Milieu en duurzaamheid 08-12-2011
Provincie Zuid-Holland: uitvoering feitenonderzoek Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 08-12-2011
Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 15-11-2011
Raadsinformatiebrief over de Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 10-11-2011
Raadsinformatiebrief over Afvalambitie 2015 J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 03-11-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66, PvdA, GroenLinks, CU/SGP en VSP over de inspectierapporten van Gedeputeerde Staten over de Derde Merwedehaven H. Rosier Milieu en duurzaamheid 12-10-2011
Vaststellen bestemmingsplannen 1e herziening Opgecomen Landen en herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-08-2011
Raadsinformatiebrief over Derde Merwedehaven K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 13-07-2011
Presentatie/opiniërende bespreking Afvalambitie 2015 K.A. de Graaf - van Zanten Milieu en duurzaamheid 17-06-2011
GR Gevudo: ontwerpbegroting 2012 en de meerjarenbegroting tot en met 2015 H. Rosier 09-05-2011
GR Gevudo: ontwerpjaarrekening 2010 H. Rosier 09-05-2011
Raadsinformatiebrief over uittreden gemeenten Binnenmaas en Strijen uit de gemeenschappelijke regeling GEVUDO H. Rosier Milieu en duurzaamheid 21-04-2011
Brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan het college van Gedeputeerde Staten met aanvullende vragen over onderzoek verwerking van asbesthoudend afval Derde Merwedehaven H. Rosier 14-04-2011
Aanvullende vragen ex art. 40 RvO van de fracties PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie/SGP en VSP over extra voorwaarde Provincie inzake ROM-D en nieuw bedrijventerrein 3e Merwedehaven 21-02-2011
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 en de heer C. van Verk namens de fractie PvdA over ROM-D en Derde Merwedehaven Milieu en duurzaamheid 03-02-2011
Afschrift van het bezwaarschrift stortreglement Derde Merwedehaven van 15-07-2010 versie 1.1 van Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven 03-02-2011
Bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van artikel H van de vaststellingsovereenkomst vervroegde sluiting Derde Merwedehaven J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 05-01-2011
Instemmen met de vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven en het kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 05-01-2011
Afschrift van de antwoordbrief van het college van burgemeester en wethouders aan de heer J. Vogelaar over het storten van onverpakt asbest 3e Merwedehaven H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 08-11-2010
Brief van wethouder P.H. Sleeking met de zienswijze van het college op de ontwerpbeschikking van de provincie inzake wijziging van de milieuvergunning Derde Merwedehaven J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 19-10-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M. Ruisch namens de fractie GroenLinks over storten onverpakt asbest 3e Merwedehaven J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 13-10-2010
Brief van wethouder P.H. Sleeking met informatie over de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de Derde Merwedehaven J.J. 't Lam Milieu en duurzaamheid 06-10-2010
Brief van de heer J. Vogelaar over het voornemen van de Provincie om onverpakt storten van asbest toe te staan op stortplaats Derde Merwedehaven H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 01-09-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw M.C. Ruisch namens de fractie GroenLinks over de 3e Merwedehaven Wonen en Leefbaarheid 27-08-2010
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo: Begroting 2011 W.V.E. Verboom 06-07-2010
Gemeenschappelijke Regeling Gevudo: jaarrekening 2009 met accountantsverklaring W.V.E. Verboom 06-07-2010
Afschrift van het antwoord van het college van B&W op de brief van Delta BV en Derde Merwedehaven BV over de stoffenlijst Derde Merwedehaven Dordrecht H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 21-04-2010
Brief van Delta Milieu B.V. en Derde Merwedehaven B.V. over de stoffenlijst H. Rosier 29-01-2010
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplannen "1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen" en "Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven" H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 11-12-2009
Besloten presentatie over Derde Merwedehaven J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-12-2009
Afschrift van een brief aan de gemeente Sliedrecht van Delta Milieu B.V. over maatschappelijke verantwoordelijkheid t.a.v. stortplaats Derde Merwedehaven H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 08-12-2009
Drie brieven van de gemeente Sliedrecht aan Delta N.V. over de problematiek stort asbesthoudend afval Derde Merwedehaven H. Rosier Wonen en Leefbaarheid 08-12-2009
Kennisnemen van de ontwerp-jaarrekening 2008 en al of niet uiten van bedenkingen tegen de ontwerp-begroting 2010 van Gevudo J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-07-2009
Instemmen met wijziging en hernieuwde vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo (Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken) A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 09-03-2009
Presentatie Actualisatie Positieve Stoffenlijst (Derde Merwedehaven) J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 14-01-2009
Raadsvoorstel jaarrekening 2007 en begroting 2009 GR Gevudo Wonen en Leefbaarheid 30-06-2008
Raadsinformatiebrief over de jaarrekeningen 2005 en 2006 van Gevudo Wonen en Leefbaarheid 24-04-2008
Raadsinformatiebrief over jaarrekening 2005 en 2006 van GR GEVUDO Wonen en Leefbaarheid 15-04-2008
Jaarrekeningen 2005 en 2006 en begroting 2007 Gevudo Wonen en Leefbaarheid 09-01-2008
Raadsvoorstel over conceptovereenkomst tussen gemeente, Derde Merwedehaven B.V. en PROAV Wonen en Leefbaarheid 26-06-2007
Raadsvoorstel over conceptovereenkomst tussen gemeente, Derde Merwedehaven B.V. en PROAV Wonen en Leefbaarheid 25-05-2007
.99j Brief aan DELTA Milieu M.J.W.T. Hendrickx Wonen en Leefbaarheid 15-01-2007