Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 122

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 122

Openstaand onderwerp 122 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:48
Onderwerp Wegennota
Omschrijving wegenbeheerprogramma, egalisatiefonds wegen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Startnotitie ten behoeve van Wegennota 2020-2024 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 05-12-2019
Raadsinformatiebrief over bewoner tevredenheid onderzoek wegen L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2017
Raadsinformatiebrief over voortgang onderhoudsprogramma Wegen 2016 e.v. H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 31-05-2016
Raadsinformatiebrief inzake omnibus onderzoek wegen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-12-2015
Vaststellen Wegennota 2014-2019 (inclusief addendum) en beschikbaar stellen krediet voor projectvoorstel Merwedestraat H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-11-2013
Raadsinformatiebrief over motie Bestrating Oostelijke Stadsdelen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-03-2013
Raadsinformatiebrief over inwonertevredenheidsonderzoek wegverharding H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-04-2012
Scriptie van Jeroen Wisse: Onderzoek naar de informatiebehoefte van raadsleden over de aanschaf en onderhoud van kapitaalgoederen. Met een begeleidend schrijven van raadslid Paul Tiebosch J.H. de Roo-Veulings Bestuur en samenwerking 15-03-2012
Vaststellen Startnotitie Wegennota 2014-2019 K.A. de Graaf - van Zanten Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-03-2012
Delegatie bevoegdheid wegonttrekkingen K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 27-09-2011
Beschikbaar stellen van extra krediet voor het uitvoeren van het definitieve ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 2 K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 08-07-2011
Raadsinformatiebrief over Winterrapportage wegen 2010-2011. H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 07-06-2011
Beschikbaar stellen van extra uitvoeringskrediet voor het definitieve ontwerp Laan der Verenigde Naties fase 1 K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 26-01-2011
Instellen van het Egalisatiefonds Wegen (Wegenbeheerprogramma 2010-2019) W.V.E. Verboom Wonen en Leefbaarheid 08-10-2009
Integrale wegennota Wonen en Leefbaarheid 09-12-2008
Raadsinformatiebrief over Integrale Wegennota J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 03-11-2008