Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 121

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 121

Openstaand onderwerp 121 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:48
Onderwerp Manege aan de Spirea
Omschrijving Manege
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over verkoop manage aan de Spirea 1 H. Rosier Ruimtelijke ordening 23-08-2012
Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van het voormalige boerderijcomplex Spirea 1, 1A, 1B, 1C tot gemeentelijk monument H. Rosier Ruimtelijke ordening 15-03-2012
Raadsinformatiebrief over stand van zaken verkoop manege Spirea (vertrouwelijk) H. Rosier Ruimtelijke ordening 09-01-2012
Raadsinformatiebrief over verkoop manegecomplex Spirea 1 J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 24-11-2011
Reacties van belanghebbenden ten behoeve van het voortbestaan van de manege Spirea 1 H. Rosier Economie en cultuur 24-11-2011
Afschrift van een brief van Partij voor de Dieren aan het college met vragen over de verkoop van De Dordrechtse Manege H. Rosier Economie en cultuur 24-11-2011
Raadsinformatiebrief over Toekomst complex Spirea 1, 1a, 1b en 1c. K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 07-06-2011
Antwoordbrief Dordrechtse Manege L.D.H. Arlman - Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-07-2009
Steunbetuigingen van 77 burgers inzake het voortbestaan van de Dordrechtse manege (liggen voor u ter inzage) L.D.H. Arlman - Rosier 19-05-2009
Steunbetuiging van Brood en Banketzaak Leboulanger inzake het voortbestaan van de Dordrechtse manege L.D.H. Arlman - Rosier 19-05-2009
Steunbetuiging van mevrouw E. Schilperoord inzake het voortbestaan van de Dordrechtse manege L.D.H. Arlman - Rosier 19-05-2009
Steunbetuiging van mevrouw I. Boon inzake het voortbestaan van de Dordrechtse manege L.D.H. Arlman - Rosier 19-05-2009
Antwoordbrief van het college van burgemeester en wethouders inzake het verzoek om continuïteit van de Vereniging Dordrechtse Manege L.D.H. Arlman - Rosier 18-05-2009
Brief van Vereniging Dordrechts Manege inzake de continuïteit van de Dordrechtse Manege H. Rosier 20-04-2009
Brief van de Vereniging Dordrechtse Manege inzake de toekomst van de manege H. Rosier 10-02-2009
Raadsinformatiebrief over het verstrekken van een geldlening aan de Vereniging Dordrechtse Manege Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-10-2007
Manege aan de Spirea 05-07-2007
Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel over aankoop voormalige boerderij Crabbehof Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-04-2007
Raadsinformatiebrief en raadsvoorstel over aankoop voormalige boerderij Crabbehof Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-04-2007