Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 12

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 12

Openstaand onderwerp 12 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:21
Onderwerp Handhaving en Toezicht
Omschrijving leegstand en verloedering
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Gesprek Handhaving 2020-2022 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 20-11-2020
Raadsinformatiebrief over Handhavingsplan 2020-2022 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 19-03-2020
Presentatie en aanvullend een gesprek over het werk van Handhaving Veiligheid 27-09-2018
Afschrift van brief van de heer J.W. van Meel aan wethouder Mos over geschil tussen handhaving en wijnhandel 167 JC Bakker 04-04-2018
Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Handhaving 2018 JC Bakker Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-03-2018
Brief van de heer Leentvaar over overlast door het Big Rivers festival JC Bakker Bestuur en samenwerking 18-10-2017
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan handhaving 2017 J.C. Bakker 12-04-2017
Brief van een inwoner over de werkwijze en leiding van de afdeling Toezicht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Beantwoording door het college van klachten van een inwoner over het niet handhaven van regels ondergeschikte horeca F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-09-2016
Afschrift van een brief van een inwoner aan het college over het niet handhaven van regels ondergeschikte horeca F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 18-08-2016
Raadsinformatiebrief over Reorganisatie Toezicht F.M. Lagerveld Veiligheid 16-06-2016
Raadsinformatiebrief over Landelijke Handhavingsstrategie en beleidsregel Openbaarheid Uitvoering Omgevingstaken H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 27-10-2015
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties SP, PvdA, GroenLinks en VSP over Privatisering Stadstoezicht F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 01-04-2015
Raadsinformatiebrief over organisatieplan Handhaving in de Stad F.M. Lagerveld Veiligheid 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Organisatieplan Handhaving in de Stad (Ris 1432765) F.M. Lagerveld Veiligheid 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsinformatiebrief Toekomstscenario Toezicht (Ris 1355168) Veiligheid 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over toekomstscenario Toezicht F.M. Lagerveld Veiligheid 25-09-2014
Inspectie Leefomgeving en Transport: informatie over het gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 14-05-2013
Klacht van de heer F. van Dijk over de behandeling van het handhavingsverzoek betreffende Mariastraat 7-11 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-12-2012
Brief van mevrouw Gouman-Troost over gang van zaken bij afdeling Toezicht H. Rosier Bestuur en samenwerking 20-09-2012
Reactie betreffende onrechtmatig handelen bij Toezicht H. Rosier Bestuur en samenwerking 03-09-2012
Beantwoording door het college van Burgemeester en Wethouders van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie D66 over bouwtoetsing en bouwtoezicht H. Rosier Wonen 14-06-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie D66 over bouwtoetsing en bouwtoezicht Wonen 10-05-2012
Kennisnemen van de raadsnotitie Leegstand in Dordrecht en de eindrapportage van de transformatiescan van het UWV-complex in Schil-West K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 12-04-2012
Akkoord gaan met stand van zaken gemeentelijke leegstaande panden K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 15-12-2011
Raadsinformatiebrief over Handhaving Onrechtmatig Grondgebruik H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-11-2011
Raadsinformatiebrief over Vaststellen aangepast handhavingsbeleid voor horeca-inrichtingen M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 08-09-2011
Jaarplan Integrale Handhaving 2011 H. Rosier Veiligheid 13-04-2011
Vaststellen van het Integraal Handhavingsprogramma 2011-2015 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 08-04-2011
Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van een mobiele toezichtpost J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 05-04-2011
Raadsinformatiebrief over Rapportage Vernielingen en Schadeverhaal 2009 en 1e tot en met 3e kwartaal 2010 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 21-01-2011
Beantwoording vragen ex. art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over voormalig laboratorium WC Sterrenburg J.J. 't Lam Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2011
Informatie over handhavingstraject internetcafé aan de Reeweg Oost 3 J.J. 't Lam Wonen 21-10-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren B. Staat en P. Verhoeve namens de fractie ChristenUnie/SGP over handhaving kraakverbod Wonen en Leefbaarheid 13-10-2010
De Nationale Ombudsman: het rapport "Helder Handhaven" en de Handhavingswijzer H. Rosier 21-09-2010
Raadsinformatiebrief over Jaarplan Handhaving 2009 H. Rosier Veiligheid 08-09-2010
Brief van de heer J.A. Kieboom over het Jaarverslag Klachten en Gewoon doen H. Rosier 13-08-2010
Brief van Dubbelveste B.V. over bezetting percelen Vrieseweg 80, Vrieseweg 82, Singel 101 en Singel 105 M. van Hall 21-06-2010
Beschikbaar stellen van een krediet voor de vervanging van handcomputers bij de afdeling toezicht en instemmen met het wijzigen van de begroting conform bijgevoegde begrotingswijziging M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 12-04-2010
Vaststellen Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht (4e wijziging) M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 19-03-2009
Raadsinformatiebrief over jaarplan Handhaving 2009 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 09-03-2009
Memo behandelvoorstel "Aanpak leegstand en verloedering" Wonen en Leefbaarheid 02-02-2009
Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving Wonen en Leefbaarheid 25-11-2008
Raadsinformatiebrief over wildplakken en handhaving Wonen en Leefbaarheid 04-11-2008
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Handhaving 2007 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 28-10-2008
Raadsinformatiebrief over jaarplan Handhaving 2008 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 16-07-2008
Raadsinformatiebrief over Benchmark Handhaving en Toezicht Openbare Ruimte Veiligheid 22-01-2008
Raadsinformatiebrief over Evaluatie Stadswachten in de wijken 2007. Veiligheid 22-01-2008
Raadsinformatiebrief over Benchmark Handhaving en Toezicht openbare ruimte. Veiligheid 22-01-2008
Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarverslag Handhaving 2006 Veiligheid 06-12-2007
433. Jaarverslag Handhaving 2006 27-11-2007
Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarverslag Handhaving 2006 Veiligheid 25-09-2007
Raadsinformatiebrief over het Meerjarenplan Handhaving Milieutaken 2007-2010 Wonen en Leefbaarheid 23-07-2007
Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarplan handhaving 2007 Veiligheid 24-04-2007
Raadsinformatiebrief over Integraal Jaarplan handhaving 2007 Veiligheid 06-04-2007
Raadsinformatiebrief over integratie vergunningverlening en handhaving Veiligheid 23-01-2007
Raadsinformatiebrief Integratie vergunningverlening en handhaving Veiligheid 12-01-2007
Raadsinformatiebrief over het Jaarverslag Handhaving 2005 12-09-2006
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Handhaving 2005 26-07-2006
Raadsinformatiebrief over Handhaving 2006, “Handhaven is van ons allemaal”, ter uitvoering van de Wet werk en bijstand 16-06-2006
Raadsinformatiebrief over vergunningverlening en handhaving 23-05-2006
Raadsinformatiebrief vergunningsverlening en handhaving 04-05-2006