Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 119

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 119

Openstaand onderwerp 119 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:46
Onderwerp Integrale Veiligheid
Omschrijving brandveiligheid samenleving
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief en rapport van organisatie Doorbraak over steun gemeente aan extreem-rechtse Grijze Wolven JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 13-02-2020
Terugkoppeling burgemeester 'veiligheid en jongeren'(IVP) JC Bakker 13-06-2019
Vaststellen Integraal veiligheidsplan 2019-2022 JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 17-01-2019
Instemmen met Meerjarenbeleidsplan Strategische thema's Veiligheid Politie 2019-2022 JC Bakker Veiligheid 13-09-2018
Veiligheidsregio ZHZ: Dekkingsplan Brandweer, kostenverdeelsystematiek en GR VRZHZ JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-10-2017
Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam: jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 "Samen werken aan veiligheid" J.C. Bakker Veiligheid 12-04-2017
Raadsinformatiebrief over Actieplan IVP 2017-2018 'Samenwerken aan een veilige stad' en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2016 J.C. Bakker Veiligheid 16-03-2017
Raadsinformatiebrief over Tussenevaluatie IVP 2015-2018 J.C. Bakker Veiligheid 03-11-2016
Raadsinformatiebrief over aanpak Stop Heling F.M. Lagerveld Veiligheid 03-08-2016
Veiligheidsregio ZHZ: bijgesteld beleidsplan 2017-2020 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
B-CBA - Ondermijningsbeleid voor de commissie van 24 mei (Vertrouwelijk) Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Raadsinformatiebrief over Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016 en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2015 F.M. Lagerveld Veiligheid 04-02-2016
Veiligheidsregio ZHZ: Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020 M.J. Geerts Veiligheid 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over BW besluit 11-05-2015 inzake Actieplan IVP 2015-2016 "Samenwerken aan een veilige stad" en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 2015 F.M. Lagerveld Veiligheid 08-06-2015
Raadsinformatiebrief over Jaargesprek Veiligheidsregio F.M. Lagerveld Veiligheid 15-04-2015
Instemmen met zienswijze Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Veiligheid 19-03-2015
Vaststellen Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 F.M. Lagerveld Veiligheid 05-02-2015
Raadsinformatiebrief van de burgemeester over meetresultaten brand Shell Moerdijk F.M. Lagerveld Veiligheid 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over het Jaarplan Integrale Handhaving 2014 M.J. Geerts Veiligheid 13-05-2014
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid F.M. Lagerveld Veiligheid 17-04-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken kosten brandweerzorg H. Rosier Veiligheid 06-03-2014
Raadsinformatiebrief over jaarplan integrale veiligheid 2014 H. Rosier Veiligheid 06-03-2014
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: raadsinformatiebrief project Vernieuwde brandweerzorg H. Rosier Veiligheid 27-02-2014
Raadsinformatiebrief over nieuwe Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht H. Rosier Veiligheid 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling Veiligheidshuis F.M. Lagerveld Maatschappelijke voorzieningen 11-12-2013
Raadsinformatiebrief over het Rapport 'Jeugdgroepen van toen' F.M. Lagerveld Veiligheid 24-10-2013
Raadsinformatiebrief over Jaarverslag Integrale Handhaving 2012 H. Rosier Veiligheid 03-10-2013
Raadsinformatiebrief over beantwoording vragen Jaarplan Integrale Handhaving 2013 H. Rosier Veiligheid 03-10-2013
Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ: jaarstukken 2012 F.M. Lagerveld Veiligheid 06-06-2013
Raadsinformatiebrief over jaarplan integrale veiligheid 2013 S.V. Vooren Veiligheid 06-02-2013
Raadsinformatiebrief over Vergelijking brandweerkosten J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over het Jaarverslag Integrale Handhaving 2011 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 23-08-2012
Politie Zuid-Holland Zuid: Regionaal Beleidsplan/gemeentebladen J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 28-06-2012
Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Handhaving 2012 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 19-04-2012
Veiligheidshuis ZHZ: Nieuwsbrief nr. 3, maart 2012 H. Rosier Veiligheid 05-04-2012
Brief van Burgerrechtenvereniging Vrijbit over verwijdering vingerafdrukken uit administraties H. Rosier 08-03-2012
Veiligheidsregio ZHZ: Eindrapportage feitenoverzicht brand Chemie-Pack J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 16-02-2012
Raadsinformatiebrief over jaarplan integrale veiligheid 2012 J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 10-01-2012
Raadsinformatiebrief en besluit van de burgemeester tot aanwijzing veiligheidsrisicogebied J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 14-06-2011
Veiligheidsbeleid (Vaststellen van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014.) J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 25-05-2011
Brief van de heer J. Kieboom over de berichtgeving Brand in Moerdijk H. Rosier 11-01-2011
Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 06-01-2011
Raadsinformatiebrief over informatie met betrekking tot vuurwerkopslag in Dordrecht A.M. Doornenbal Veiligheid 22-11-2010
Vaststellen Brandveiligheidsverordening 2010 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 04-10-2010
Consultatieavond Vuurwerkopslag A.M. Doornenbal Veiligheid 01-10-2010
Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009 H. Rosier Veiligheid 08-09-2010
Visie 2010-2013 "Politie Dichtbij" J.H. de Roo-Veulings Veiligheid 08-09-2010
Veiligheid in Dordrecht: de raad in gesprek met de hoofdofficier van Justitie, de districtschef politie en de portefeuillehouder integrale veiligheid. M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 07-07-2010
Raadsinformatiebrief over beleidsregel procedurele uitvoering, controle en handhaving besluit brandveilig gebruik bouwwerken (gebruiksbesluit) M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 14-06-2010
Raadsinformatiebrief over IVP2-jaarplan integrale veiligheid 2010 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 29-01-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren P.H. Sleeking en H.P.A. Wagemakers namens de fractie Beter Voor Dordt over het functioneren van C2000, P2000 en signalering ongevallocatie H. Rosier 08-01-2010
Raadsinformatiebrief over jaarverslag handhaving 2008 M.J.W.T. Hendrickx, 639 8285 Veiligheid 19-10-2009
Raadsinformatiebrief over enquĂȘte Veiligheidsbeleving op school 2008 S.V. Vooren Werk en Scholing 25-05-2009
Memo opzet thema avond Handhaving en Veiligheid M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 02-04-2009
Raadsinformatiebrief over Jaarplan Integrale Veiligheid 2009 M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 19-02-2009
Raadsinformatiebrief over brandveiligheid samenleving (Community Safety) Veiligheid 13-11-2008
Raadsinformatiebrief over extra investeringslijst leefbaarheid + veiligheid J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 20-10-2008