Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 118

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 118

Openstaand onderwerp 118 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:46
Onderwerp Externe Veiligheid
Omschrijving fysieke veilgheid
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over externe veiligheid spoor L. Groenenboom Milieu en duurzaamheid 10-07-2017
Gezamenlijke acties 'spoorlobby' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 15-01-2015
Raadsinformatiebrief over Stand van Zaken spoorveiligheid F.M. Lagerveld Veiligheid 04-09-2014
Beantwoording vraag over goederenvervoer van gevaarlijke stoffen F.M. Lagerveld Veiligheid 20-09-2012
Milieudienst ZHZ: informatie over terugkoppeling Provinciale Structuurvisie (PSV)/Beleidsplan externe veiligheid-groepsrisico H. Rosier Milieu en duurzaamheid 31-08-2010
Raadsinformatiebrief over externe veiligheid: voorlopige resultaten Rijksproject Basisnet/onderzoek spoortunnel M.J.W.T. Hendrickx Veiligheid 10-02-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren A.G. Hoogerduijn en D. Cobelens namens de fracties ChristenUnie/SGP en PvdA over de spoorveiligheid H. Rosier 25-11-2009