Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 117

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 117

Openstaand onderwerp 117 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:44
Onderwerp Boombeleid, beheer en onderhoud
Omschrijving bomenkap, bomen, bomenbeleid, bomenlijst, kappen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Revitalisering Stadspolderring M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-12-2020
Brief van de branchevereniging VHG met oproep: bezuinig niet op groen! M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-08-2020
Brief van de heer van Zanten namens BOK bewoners organisatie Krispijn inzake bezwaar voornemen bomenkap Patersweg M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 11-06-2020
Antwoordbrief aan de heer Beuvens over biodiversiteit M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-04-2020
Bezwaarschrift van stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch tegen vrijstelling omgevingsvergunning voor de kap van 50 bomen aan de Zuidendijk M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 20-03-2020
Overzicht Boomfeestdag-Groenfactor van alle basisscholen in uw gemeente Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-02-2020
Beantwoording technische vragen van de fractie BVD over moerascipres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 18-02-2020
Afschriftbrief bezwarencommissie betreffende Moerascypres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-01-2020
Raadsinformatiebrief over Boomziekten 2018 en stand van zaken 2019 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 14-11-2019
Bezwaarschrift kapvergunning van stichting Telluris tegen het verlenen van een vergunning voor het vellen van een meer dan honderd jaar oude monumentale moerascipres bij de hoek Achterhakkers-Sluisweg M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 03-10-2019
Afschriftbrief van mevrouw Hubers-Houtkooper met bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor kap Moerascypres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-09-2019
Afschriftbrief namens IVN KNNV met bezwaar op verleende omgevingsvergunning inzake kap moerascypres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-09-2019
Afschriftbrief van de heer Prince met bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning kap moerascypres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 12-09-2019
Afschriftbrief van stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch inzake bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning voor kap Moerascipres Sluisweg 1 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 05-09-2019
Afschriftbrief van de heer Beuvens met verzoek namens diverse organisaties om overleg over de plannen van Dordrecht in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 02-09-2019
Vaststellen Burgerinitiatief 'de Tuin van Sterrenburg' M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 07-06-2019
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw A. Heugens inzake stand van zaken rondom Valkzicht 2 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 29-05-2019
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Gewoon Dordt over Groenonderhoud in de stad M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 27-05-2019
Afschriftbrief van stichting Het Wantij met reactie op antwoordbrief d.d. 21-03-2019 inzake de oever van de Schaerweide M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 16-05-2019
Raadsinformatiebrief over 800 bomen i.h.k.v. 800 jaar stad M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Beantwoording door het college op de brief van de heer Schippper over omgevallen boom hoek Vlak Wolwevershaven M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 15-04-2019
Brief van stichting Het Wantij met een reactie inzake reconstructie basaltoever Schaerweide M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 14-03-2019
Brief van mevrouw A. Heugens inzake stand van zaken rondom Valkzicht 2 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 14-03-2019
Brief van de heer Schipper over omgevallen boom hoek Vlak - Wolwevershaven M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 14-03-2019
Brief van stichting Het Wantij met klacht over de gang van zaken rond het kappen van bomen op het terrein van Schaerweide en het Wantij M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 07-02-2019
Beantwoording door het college op de brief van stichting het Wantij over afspraken Wantijoever 19 december 2018 M den Boer Groen en Ruimtelijk Dordrecht 10-01-2019
Afschriftbrief van stichting het Wantij met zorgen over kappen van essen vanwege essentaksterfte M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-12-2018
Beantwoording technische vragen CU-SGP over kap en herplant van bomen Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-12-2018
Brief van stichting het Wantij over het plan voor behoud van markante bomen en boomstruiken aan de oever van het Wantij tussen hotelboot van Villa Augustus en Prins Hendrikbrug M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Beantwoording door het college van de brief (mailberichten van 22, 23 en 24 oktober) van stichting het Wantij inzake Wilgen Schaerweide M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-11-2018
Brief van stichting het Wantij met opmerkingen over bomenkap t.b.v. Landschapsplan Scheerweide M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2018
Beantwoording door het college van de brief van St. het Wantij over voornemens van de gemeente over bomenkap langs het Wantij M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 10-10-2018
Beantwoording door het college met toelichting op zaak populieren Wantijpark M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief namens bewoners van de Zeedijk over de slechte conditie van de populieren aan de Zeedijk M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66 en GroenLinks inzake onnodige boomkap M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Beantwoording door het college van de brief van de heer Loij over Canadese populieren M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 23-08-2018
Brief van R. Prince over kap van monumentale bomen in het park en voormalig landgoed Louterbloemen M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-06-2018
Brief van E. van Loij inzake Canadese populieren Stadspolders M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-06-2018
Brief van stichting het Wantij nzake kapvergunning Italiaanse populieren Wantijpark M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-06-2018
Brief namens bewoners van Zeedijk 7, 9 en 11 het uiten van zorgen betreffende slechte conditie populieren aan de Zeedijk tijdens storm M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 09-04-2018
Raadsinformatiebrief inzake Boomziekten 2017 Dordrecht M den Boer Leefbaarheid en stedelijk beheer 11-01-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Groenlinks over verleende omgevingsvergunning bomenkap Groenedijk L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-04-2017
Raadsinformatiebrief over bomenziekten 2016 L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-02-2017
Beantwoording door het college van de brief over het verzoek tot het kappen van bomen L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 12-01-2017
Beantwoording door het college van de brief over het kappen van twee bomen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-12-2016
Vaststellen van de geactualiseerde Bomenlijst 2016 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 16-06-2016
Brief van een inwoner betreffende het verzoek tot het kappen van bomen H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-04-2016
Raadsinformatiebrief over second opinion behoud bomen Wolwevershaven H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 27-10-2015
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken bomenziekten 2014 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 15-04-2015
Raadsinformatiebrief over Vaststelling bomenvisie binnenstad 2014 H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over vrijgave van de ontwerp bomenvisie binnenstad 2014 voor inspraak H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-05-2014
Teekengenootschap Pictura: reactie op de waarnemingsmemo inzake de Taxus Baccata aan de Steegoversloot 10a H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 06-03-2014
Raadsinformatiebrief over stand van zaken bomenziekten in Dordrecht H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 25-02-2014
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw E. van Duinen over werkzaamheden wilg achter Vest 124 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 03-10-2013
Beantwoording door het college van de brief van mevrouw E. van Duinen over werkzaamheden aan de wilg thv perceel Vest 124 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-09-2013
Brief van mevrouw E. van Duinen met een reactie op de beantwoording van het college op haar brief over werkzaamheden aan de wilg achter Vest 124 (zie de brief onder g. van deze lijst) H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 05-09-2013
Brief van mevrouw E. van Duinen over het beschadigen van een boom achter Vest 124 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over stand van zaken bomenziekten Dordrecht 2012 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 20-12-2012
Raadsinformatiebrief over bomen in Dordrecht H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 08-03-2012
Brief van mevrouw E. van Duinen over het vellen van een houtopslag en het kappen van bomen Vest 124 H. Rosier 08-02-2011
Brief van de heer H. Scheepers over bomenkap Wantijpark H. Rosier 03-02-2011
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over veiligheid bomen Assumburg 11-10-2010
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over de veiligheid van bomen aan de Assumburg Wonen en Leefbaarheid 31-08-2010
Brief van de heer M.W. Prince namens de Bomenstichting over bedreigde bomen in het buitengebied van Dordrecht J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 20-04-2010
Raadsinformatiebrief over vernieuwde Bomenlijst J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 12-03-2010
Tussenbericht van het college van burgemeester en wethouders over de herplant van bomen aan de Stooplaan H. Rosier 09-02-2010
Brief van de Nederlandse Tuinenstichting over het boombeheerplan Wantijpark H. Rosier 05-01-2010
Brief van bewonerscomite Stooplaan over de herplant van 9 bomen in de Stooplaan H. Rosier 05-01-2010
Brief van de Bomenstichting over het verlies van bomen door dijkversterking en natuurontwikkeling H. Rosier 10-12-2009
Brief van Stichting Het Wantij over het Boombeheerplan Wantijpark H. Rosier 01-12-2009
Raadsinformatiebrief over concept bomenlijst 2010 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 19-10-2009
Raadsinformatiebrief over kastanjebloedingsziekte in Dordrecht 2008 J.T. de Heus Wonen en Leefbaarheid 09-01-2009
Vaststellen van het Boomstructuurplan Dordrecht 2007 29-01-2008
Raadsinformatiebrief over Boomstructuurplan Dordrecht 2007 Wonen en Leefbaarheid 03-07-2007