Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 116

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 116

Openstaand onderwerp 116 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:43
Onderwerp Verkeersveiligheid
Omschrijving gladheidsbestrijding
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Antwoordbrief aan mevrouw Nabben inzake verkeerssituatie kruising Rechte Zandweg Nijhofflaan M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Raadsinformatiebrief Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 27-08-2020
Brief van mevrouw Nabben-Slootweg over verkeersveiligheid Rechte Zandweg Nijhofflaan M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Brief van mevrouw Franken over hardrijders over de Van Baerlestraat Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 18-02-2020
Raadsinformatiebrief Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en Oranjelaan M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 03-10-2019
Vaststellen lijst Aanpak verkeersonveilige locaties 2019, inclusief fasering M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 02-09-2019
Brief Fietsersbond ten aanzien van voorstel werkgroep 'Bankastraat Veilig' voor herinrichting van Bankastraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Brief van werkgroep Reeweg Oost/Ceramstraat met reactie op het burgerinitiatief van de Werkgroep Bankastraat veilig M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Burgerinitiatief voor het veiliger inrichten van de Bankastraat als 30 km zone M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van fractie BVD inzake snelheid Merwedestraat M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 26-02-2019
Raadsinformatiebrief over Top 20 verkeersonveilige locaties M den Boer Verkeer en vervoer 12-12-2018
Algemene bespreking bomenbeleid M den Boer 30-10-2018
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de VVD fractie over korte metten maken met racetuig M den Boer Verkeer en vervoer 10-10-2018
Brief van de heer S. Westerduin over onveilige verkeerssituatie Singel Sint Jorisweg en Bankastraat M den Boer Verkeer en vervoer 11-06-2018
Brief van de heer/mevrouw Vogel en Boers over gevaarlijke verkeerssituatie in het deel van de Hoge Nieuwstraat dat als speelstraat is ingericht M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Beantwoording door het college van de brief van A.C.M. Hogervorst over zeer gevaarlijke verkeerssituatie Merwedestraat M den Boer Verkeer en vervoer 09-04-2018
Brief van OKBZ over maatregelen verkeersveiligheid Krispijnseweg JW Bleumer 19-12-2017
Brief van OKBZ over vervolg handhaving en toezicht Krispijntunnel JW Bleumer Verkeer en vervoer 14-12-2017
Moties 'Gun (snor)fietsers een veilige oversteek' en 'Veilige fietsoversteek' JW Bleumer 09-11-2017
Brief van Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie over toezicht maatregelen fietsers en voetgangers in Krispijntunnel L. Groenenboom Verkeer en vervoer 15-06-2017
Brief van een inwoner over de Veiligheid op het spoor H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Brief van een inwoner over toename goederenvervoer per trein door Dordrecht H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 23-03-2016
Brief van Verontruste Dubbeldammers over de verkeerssituatie in hun wijk H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-01-2016
Brief van een inwoner over de gevaarlijke situatie op het kruispunt Vrieseweg- Singel H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-01-2016
Fractie PvdA: Top tien "ik flits mee" actie H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 09-12-2014
Brief van Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie (OKBZ) over maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid op de kruising Laan der VN/Karel Doormanweg/Patersweg, Brouwersdijk en het Hugo de Grootplein H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 13-11-2014
Brief van een inwoner over de aanleg 2 parkeerplaatsen voor oplaadpunten ten koste van het trottoir H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 13-11-2014
Instemmen met de uitgewerkte gelijkvloersevariant ter verbetering van de rotonde Groenezoom H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 21-10-2014
Brief van bewonersgroep Bankastraat over de verkeerssituatie aldaar H. Rosier Verkeer en vervoer 10-06-2014
Brief van de heer J. Vos over onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties H. Rosier Verkeer en vervoer 26-03-2014
Brief van mevrouw F. Machielsen met 570 handtekeningen tegen de verkeerssituatie Karel Doormanweg en Kotterstraat H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
Brief van de SP Dordrecht, de heer J.A. Brongers over de rotonde kruising Groene Zoom/Hastingsweg H. Rosier Verkeer en vervoer 25-02-2014
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks over de fietsoversteek Weeskinderendijk-Dokweg H. Rosier Verkeer en vervoer 16-01-2014
Beantwoording door het college van de brief van de heer P. Kuiters over de Fietsoversteek Weeskinderendijk-Dokweg H. Rosier Verkeer en vervoer 16-01-2014
Brief van de heer P. Kuiters over fietsoversteek Weeskinderendijk-Dokweg H. Rosier Verkeer en vervoer 10-10-2013
Brief van de heer H. Klapper over veiligheid en overlast van de Blaauwweg H. Rosier Verkeer en vervoer 21-08-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer P. Kuiters over Fietsoversteek Weeskinderendijk-Dokweg H. Rosier Verkeer en vervoer 11-07-2013
Brief van de heer P. Kuiters over de onveilige situatie Dokweg/Weeskinderendijk H. Rosier Verkeer en vervoer 14-05-2013
Vaststellen startnotitie Nota Fietsbeleid 'Dordt fietst verder' H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 11-03-2013
Beantwoording door het college van de brief van Veronruste Dubbeldammers over de verkeerssituatie Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 06-02-2013
Beantwoording door het college van de brief van de heer J.H.M. Duindam over de Verkeerssituatie oversteek Provincialeweg H. Rosier Verkeer en vervoer 07-11-2012
Brief van de heer J.H.M. Duindam over de gevaarlijke oversteek Provincialeweg voor schoolkinderen van de Beatrixschool H. Rosier Verkeer en vervoer 07-11-2012
Brief van L. Jonker -mede namens bewoners Bankastraat- over afgenomen woongenot en veiligheid Bankastraat tussen Halmaheiraplein en Ceramstraat  H. Rosier Verkeer en vervoer 23-08-2012
Brief van de heer J.H.M. Duindam over de gevaarlijke oversteek Provincialeweg H. Rosier Verkeer en vervoer 23-08-2012
E-mail van verontruste Dubbeldammers over verkeersdruk Dubbeldam H. Rosier Verkeer en vervoer 08-03-2012
Brief van de heer T. van Eck over de verkeerssituatie Stadspolderring H. Rosier Veiligheid 24-10-2011
Brief van de heer H. 't Hart over de verkeersveiligheid Dubbeldam en de plaatsing van verkeersborden "zone 30" H. Rosier Verkeer en vervoer 22-03-2011
Brief van de heer T. van Eck -mede namens bewoners Suze Groeneweg-erf e.o.-over de verkeerssituatie op de Stadspolderring H. Rosier 01-03-2011
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over de gladheidsbestrijding H. Rosier Verkeer en vervoer 07-02-2011
Beantwoording door het college van B&W van de brief van de heer en mevrouw Weekhout over de onveilige situatie Station-Mauritsweg H. Rosier Veiligheid 03-01-2011
Instemmen met de doorstromingsmaatregelen Provincialeweg J.J. 't Lam Verkeer en vervoer 04-10-2010
Mail van mevrouw D. Koppens over de verkeerssituatie 's-Landswerff M.J.W.T. Hendrickx 24-08-2010
Brief van Vereniging Mandelig Binnenterrein 's-Landswerff over de gevaarlijke verkeerssituatie rondom 's-Landswerff M.J.W.T. Hendrickx 19-07-2010
Afschrift van het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op de brief van verontruste Dubbeldammers over de verkeerssituatie aldaar J.J. 't Lam 06-07-2010
Raadsinformatiebrief over Winterrapportage wegen 2009-2010 J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 06-07-2010
Brief van De verontruste Dubbeldammers/Klankbordgroep over het 10-punten plan Dubbeldam in verband met de verkeerssituatie aldaar H. Rosier Ruimtelijke ordening 14-06-2010
Instemmen met het nemen van enkele capaciteitsverruimende maatregelen t.b.v. de doorstroming en het in een later stadium aanbieden van een voorstel met uitvoeringsvarianten met een groene golf op de Provincialeweg J.J. 't Lam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 31-05-2010
Brief van de heer H. 't Hart over de nog niet voltooide 30-km zone in Dubbeldam M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 03-05-2010
Brief van de heer J.F. Kieviet over herziening intrekking gedeeltelijke afsluiting Liechtensteinhof voor autoverkeer M.J.W.T. Hendrickx Ondernemerschap en Bereikbaarheid 29-04-2010
Brief van de heer D. Dolderman over de verkeerssituatie in de omgeving van `s Landswerff H. Rosier 20-04-2010
Raadsinformatiebrief over Klankbordgroep Verkeer Dubbeldam J.J. 't Lam Ondernemerschap en Bereikbaarheid 13-04-2010
Bericht van de ANWB met het verzoek aandacht te geven aan verkeersveiligheid, fietsendiefstal en recreatie H. Rosier 12-03-2010
Brief van de heer G. Pieper over gevaarlijke verkeerssituaties aan de Noordendijk/Groenedijk H. Rosier 08-12-2009
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.J.W. van Dongen en mevrouw N. de Smoker-van Andel van de fractie ECO-Dordt/D66 over de Provincialeweg H. Rosier 25-11-2009