Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 112

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 112

Openstaand onderwerp 112 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:41
Onderwerp Structuurvisie
Omschrijving planMER
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam JW Bleumer Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-10-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over Stand van zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure Park)(RIS 1962732) 22-06-2017
Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure Park) L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 15-06-2017
Vaststellen 1e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 - Kassencomplex Oudendijk H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-07-2015
Vaststellen van de 9 thema's waarop de structuurvisie wordt geactualiseerd K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 22-02-2012
Vaststellen startnotitie toekomstverkenning Dordt 2040> K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 31-01-2012
Beantwoording raadsvragen over opdracht actualisering Structuurvisie Ruimtelijke ordening 29-08-2011
Raadsinformatiebrief over Aanpak actualisering structuurvisie J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 19-05-2011
Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake de Structuurvisie Dordrecht 2020 H. Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 12-11-2009
Gelegenheid om in te spreken over de Structuurvisie Dordrecht 2020 (dosnr. 118057) Ruimtelijke Ontwikkeling 26-02-2009
Addendum PlanMER Structuurvisie Dordrecht 2020 L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 09-01-2009
Structuurvisie Dordrecht 2020 L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 16-12-2008
Raadsvoorstel over Ontwerp Structuurvisie Dordrecht 2020 Ruimtelijke Ontwikkeling 11-02-2008
Raadsvoorstel over Planmer Structuurvisie Dordrecht 2020 Ruimtelijke Ontwikkeling 12-04-2007