Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 179

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 179

Openstaand onderwerp 179 abonneer
Aangemaakt 04 april 2017 15:19
Onderwerp Planning en Control cyclus 2018
Omschrijving Planning en Control cyclus 2018
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Vaststellen Jaarstukken 2018 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 16-05-2019
Vaststellen Jaarverslag 2018 (Programmaverantwoording) JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 22-02-2019
Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2018 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 29-01-2019
Vaststellen 2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 15-11-2018
Vaststellen Auditplan 2018 en kennisnemen van het Normenkader en het Controleprotocol 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 08-11-2018
Vaststellen Bestuursrapportage 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 13-09-2018
Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 17-07-2018
Vaststellen 1e verzamelwijziging 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-07-2018
Vaststellen Kaderbrief 2019 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 09-05-2018
Concept reactie van de gemeenteraad op de brief van de Provincie JC Bakker Bestuur en samenwerking 30-01-2018
Provincie Zuid-Holland: financieel toezicht begroting 2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 11-01-2018
Vaststellen Begroting 2018 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2017
Vaststellen Kadernota 2018 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 01-06-2017
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de Kadernota 2018 (Risnr. 1919445) 03-05-2017
Raadsinformatiebrief over stand van zaken richting de kadernota 2018 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 10-04-2017
Vaststellen Kadernota 2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 26-05-2016