Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 178

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 178

Openstaand onderwerp 178 abonneer
Aangemaakt 22 juni 2016 14:26
Onderwerp Planning en control cyclus 2017
Omschrijving Planning en control cyclus 2017
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij het voorstel vaststellen Jaarstukken 2017 (Ris 2180247) Algemene Dekkingsmiddelen 17-05-2018
Vaststellen Jaarstukken 2017 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 17-05-2018
Vaststellen budgetoverhevelingen 2017 en dienovereenkomstig wijzigen van de begroting JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 27-02-2018
Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2017 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 11-01-2018
Vaststellen 3e verzamelwijziging 2017 en wijzigen van de begroting JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 30-11-2017
Vaststellen Auditplan 2017 en kennis nemen van Normenkader 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 24-11-2017
Provincie Zuid-Holland: financieel toezicht jaarrekening 2016 JC Bakker Bestuur en samenwerking 09-11-2017
Raadsinformatiebrief over procedure vaststelling Jaarstukken 2016 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 18-10-2017
Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2017 JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2017
Vaststellen 2e Verzamelwijziging 2017 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 14-09-2017
Vaststellen Bestuursrapportage 2017 en wijzigen van de begroting J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 14-09-2017
Deloitte: controleverklaring jaarrekening 2016 J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 17-08-2017
Vaststellen 1e verzamelwijziging 2017 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 15-06-2017
Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2017 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 15-06-2017
Wijzigen van de begroting over de budgetoverhevelingen 2016 J.C. Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 16-03-2017
Provincie Zuid Holland: financieel toezicht begroting 2017; Collegereactie op de brief financieel toezicht begroting 2017 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 12-01-2017
Raadsinformatiebrief over Septembercirculaire 2016 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 13-10-2016
Vaststellen Begroting 2017 F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 05-10-2016
Raadsinformatiebrief over Voortgangsbericht Agenda voor de Stad F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 23-06-2016