Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 110

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 110

Openstaand onderwerp 110 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:39
Onderwerp Stadswerven
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bespreking projectblad Stadswerven (grote projecten) M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-09-2018
Realisatie burgerinitiatief De Leefwerf M den Boer Ruimtelijke Ordening en Wonen 23-08-2018
Brief van bewoners Stadswerven over informeren en inspraak over plannen Stadswerven ten aanzien van plaatsing historische schepen Stichting Leefwerf De Biesbosch L. Groenenboom Leefbaarheid en stedelijk beheer 17-08-2017
Brief van toekomstige bewoners van de waterkavels over zorgen en verontrusting ten aanzien inrichting zuidelijke insteekhaven plan Stadswerven L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 16-02-2017
Beantwoording door het college van de brief over initiatiefplan voor de Zuidelijke Insteekhaven Stadswerven Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 08-12-2016
Brief van toekomstige bewoners aan de Werf van Schouten t.a.v. voorgenomen inrichting van de Zuidelijke insteekhaven aan de Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-11-2016
Geen wensen en bedenkingen te uiten en verlenen van subsidie inzake invulling zuidelijke insteekhaven, Stadswerven H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 24-11-2016
Vaststellen bouwgrondexploitatie Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-10-2016
Brief met initiatiefplan voor de Zuidelijke Insteekhaven Stadswerven Dordrecht H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-09-2016
Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 05-04-2016
Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 03-12-2015
Raadsinformatiebrief over kavelpaspoorten deelgebied B-Noord Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 24-04-2015
Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 19-03-2015
Raadsinformatiebrief over herinrichting plein en openbare ruimte Stadswerven-Zuid H.M. Hoogstad Grote projecten 05-02-2015
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlagen behorend bij raadsvoorstel Akkoord gaan inzake wijziging stedenbouwkundig plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark (1393541) F.M. Lagerveld Grote projecten 09-12-2014
Akkoord gaan inzake wijziging stedenbouwkundig plan Stadswerven Vlek E + Wervenpark H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 09-12-2014
In 2015 150.000,- euro beschikbaar stellen om subsidiëring van geluidsisolatiemaatregelen aan de woningen Noordendijk en Biesboschstraat mogelijk te maken. H.M. Hoogstad Wonen 21-10-2014
Raadsinformatiebrief over parkeertarief Parkeergarage Energiehuis en parkeerregulering Stadswerven H.M. Hoogstad Verkeer en vervoer 25-09-2014
Raadsinformatiebrief over de bouw van de bioscoop in Stadswerven-zuid S.V. Vooren Economie en cultuur 04-09-2014
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsinformatiebrief over de bouw van de bioscoop Stadswerven Zuid (Ris 1320212) Economie en cultuur 04-09-2014
Instemmen met definitieve handhaving van kraanbaan en tijdelijke invulling Kop van de Staart H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 31-10-2013
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijgestelde grondexploitatie Stadswerven en bijbehorende tabellen Grote projecten 24-10-2013
Vaststellen aanvullingen en wijzigingen op eerder vastgestelde uitgangspunten Stadswerven H.M. Hoogstad Grote projecten 18-10-2013
Vaststellen bijgestelde grondexploitatie Stadswerven H.M. Hoogstad Grote projecten 18-10-2013
Interpellatieverzoek van de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, D66 en VSP over aanleg tijdelijk recreatieterrein Stadswerven Ruimtelijke ordening 17-07-2013
Instemmen met aanpassing woningaantal (van 78 naar 72) in programma B-zuid Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 05-12-2012
Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van een afmeervoorziening Stadswerven ter hoogte van de Ark van Noach K.A. de Graaf - van Zanten Verkeer en vervoer 08-11-2012
Instemmen met grenswijziging deelgebieden A en B Stadswerven / Kop van de Staart K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 30-08-2012
Aanpassen stedenbouwkundig plan inzake voorstellen betreffende ontwikkeling deelgebied B Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Wonen 10-05-2012
Brief van Belangengroep Omwonenden Stadswerven-Zuid met aandachtspunten besluitvorming bioscoop en parkeergarage Stadswerven-Zuid H. Rosier 10-05-2012
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan De Stadswerven, locatie Oranjelaan" H. Rosier Ruimtelijke ordening 08-03-2012
Sprekersplein Bioscoop Stadswerven J.J. 't Lam Grote projecten 15-02-2012
Raadsinformatiebrief over kraanbaan Stadswerven K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 09-01-2012
Brief van St. Het Wantij met een onderzoeksrapport over de inrichting van Stadswerven als stadspark H. Rosier 28-04-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst OCW inzake de ontwikkeling van Stadswerven J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 28-02-2011
Beantwoording vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw E. Schellekens en mevrouw N. de Smoker-van Andel namens de fractie D66 over financiele informatie Biesboschhal H. Rosier Grote projecten 14-02-2011
Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders van de brief van Stichting Stadswerf Dordrecht over de Besluitvorming Biesboschhal/kenniscentrum watersport (Risdossier 533232) H. Rosier 08-02-2011
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen over de voorovereenkomst ontwikkeling Watertorenterrein J.J. 't Lam Wonen 03-01-2011
Brief van wethouder Sleeking met aanvullende financiële informatie met betrekking tot de Biesboschhal H. Rosier Grote projecten 14-12-2010
Brief van St. Stadswerf Dordrecht over besluitvorming verhuur/overdracht Biesboschhal H. Rosier Grote projecten 08-12-2010
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding t.a.v. aangaan vaststellingsovereenkomst met NCB inzake afwikkeling bouwclaim Ruimtelijke Ontwikkeling 02-11-2010
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen inzake aangaan vaststellingsovereenkomst met NCB Projectrealisatie BV inzake afwikkelen bouwclaim J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 27-10-2010
Raadsinformatiebrief over mediation tussen Wantij BV en gemeente Dordrecht J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 21-10-2010
Instemmen met besluitvorming tijdelijk gebruik Biesboschhal J.J. 't Lam Wonen en Leefbaarheid 20-09-2010
Brief van Stichting Stadswerf Dordrecht over een conceptplan voor het vestigen van een kenniscentrum watersport J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 29-04-2010
Afschrift van een brief van St. Jachthavens Dordrecht aan het college van burgemeester en wethouders over de hefbrug in plannen Stadswerven J.J. 't Lam Ruimtelijke Ontwikkeling 08-02-2010
Bekrachtiging geheimhouding over raadsvoorstel met bijlagen inzake financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en relaties met externe partijen t.a.v. Stadswerven 16-12-2009
Instemmen met de stedenbouwkundige uitwerking van Stadswerven c.a., alsmede de financiën, grondexploitatie, parkeerexploitatie en de relaties met externe partijen J.T. de Heus Ruimtelijke Ontwikkeling 16-12-2009
Brief van Stichting Stadswerf Dordrecht inzake de oprichting van een kenniscentrum Watersport H. Rosier 01-04-2009
Wethoudersbrief aan de leden van de adviescommissie over correspondentie met de Stichting Stadswerf Dordrecht met betrekking tot de nautische elementen op De Stadswerven J.T. de Heus Ruimtelijke Ontwikkeling 13-03-2009
Masterplan Stadswerven J.T. de Heus Ruimtelijke Ontwikkeling 17-02-2009
Nadere briefwisseling van Stichting Stadswerf Dordrecht met de gemeenteraad over het Nautisch Kwartier Stadswerven (2008.529g) J.T. de Heus Ruimtelijke Ontwikkeling 06-10-2008