Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 109

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 109

Openstaand onderwerp 109 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:38
Onderwerp Verantwoordingsdocumenten Rekenkamercommissie Dordrecht
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Plan van aanpak communicatie naar aanleiding van rekenkameronderzoek JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 15-04-2020
Jaarverslag Rekenkamer 2019 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 09-04-2020
Vaststellen Verordening Rekenkamercommissie M den Boer Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2020
Benoeming van mevrouw F.P. Sijbrandi en de heer W. van Deursen tot lid van de Rekenkamercommissie Dordrecht P van der Pot Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 03-07-2019
Rekenkamercommissie: jaarverslag 2018 JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 02-04-2019
Rekenkamercommissie: reglement van orde en onderzoeksprotocol JC Bakker Bestuur en samenwerking 21-12-2018
Rekenkamercommissie: werkprogramma 2019 JC Bakker Bestuur en samenwerking 20-12-2018
Ontslag (op eigen verzoek) voorzitter Rekenkamercommissie Dordrecht P van der Pot Bestuur en samenwerking 13-09-2018
Rekenkamercommissie: werkprogramma Rekenkamer 2018 JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Rekenkamercommissie: Jaarverslag 2017 JC Bakker Bestuur en samenwerking 04-04-2018
Rekenkamercommissie: Jaarverslag 2015 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 25-04-2016
Rekenkamercommissie: werkprogramma Rekenkamer 2016 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 17-03-2016
Vaststellen wijziging verordening rekenkamercommissie Dordrecht (1e wijziging) F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 26-06-2015
Jaarverslag Rekenkamercommissie 2014 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-04-2015
Onderzoeksprogramma 2015 Rekenkamercommissie F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 19-03-2015
Reactie van het college op het rapport van de NVVR H. Rosier Bestuur en samenwerking 19-06-2014
Rekenkamercommissie Dordrecht: jaarverslag 2013 F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 09-04-2014
Rekenkamercommissie Dordrecht: jaarverslag 2012 H. Rosier Bestuur en samenwerking 09-04-2013
Rekenkamercommissie: Jaarverslag 2011 en Onderzoeksplan 2012 H. Rosier Bestuur en samenwerking 05-04-2012
Kennisnemen van het Onderzoeksplan 2012 Rekenkamercommissie J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 10-11-2011
Rekenkamer: gezamenlijk jaarverslag 2010 van alle samenwerkende gemeenten J.J. 't Lam Algemene Dekkingsmiddelen 09-05-2011
Vaststellen verordening rekenkamercommissie Dordrecht J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 03-05-2011
(Her-)inrichting Rekenkamer Dordrecht J.J. 't Lam Bestuur en samenwerking 03-03-2011
Brief van de heer K. de Ridder over het onderzoeksplan van de Rekenkamer Dordrecht H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-01-2011
Onderzoeksplan rekenkamer 2011 J.J. 't Lam Bestuur, Participatie en Dienstverlening 24-11-2010
Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer Dordrecht en gemeente Drimmelen W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 24-08-2010
Jaarverslag Rekenkamer 2009 W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 25-05-2010
Benoeming plaatsvervangend directeur Rekenkamer M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-11-2009
Plaatsvervangend Directeur Rekenkamer 29-10-2009
Brief van directeur rekenkamer over Resterend onderzoeksprogramma tot en met 31 augustus 2010 W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 14-09-2009
Jaarverslag 2008 van de Rekenkamer W.V.E. Verboom Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-08-2009
Herbenoemen directeur Rekenkamer L.D.H. Arlman - Rosier Bestuur, Participatie en Dienstverlening 12-06-2009
Brief Rekenkamer Dordrecht over voortgang lopende onderzoeken A.J.P. Saes Bestuur, Participatie en Dienstverlening 17-02-2009
Onderzoeksplan 2008 Rekenkamer Dordrecht Bestuur, Participatie en Dienstverlening 18-06-2008
Jaarverslag 2007 Rekenkamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening 26-05-2008
Onderzoeksplan 2007 Rekenkamer 27-04-2007
Jaarverslag 2006 van de Rekenkamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening 24-04-2007
Jaarverslag Rekenkamer 2006 Bestuur, Participatie en Dienstverlening 06-04-2007