Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 108

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 108

Openstaand onderwerp 108 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:36
Onderwerp Vrijwilligerswerk
Omschrijving vrijwilligersverzekering
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Uitspreken uitgangspunten vrijwilligersbeleid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 07-02-2019
Uitnodiging nieuw beleid Vrijwillige Inzet in Dordrecht D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 14-01-2019
Brief van de wethouder over Sterrenburg voor Sterrenburgers / Stadspolders voor Stadspolders M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 25-04-2016
Raadsinformatiebrief over samenwerking tussen SSKW en MEE Drechtsteden S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 08-01-2015
Brief van het Diaconaal Platform Dordrecht over stoppen subsidiƫring van hulpverleners S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 09-12-2014
Raadsinformatiebrief over toekomstplan Het vrijwilligershuis Drechtsteden van MEE Drechtsteden en SSKW H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 16-01-2014
Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV): tegenprestatie in relatie tot vrijwilligerswerk H. Rosier Werk en inkomen 11-12-2013
Reactie van het SSKW op thema-avond Vrijwillige Inzet S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 07-11-2013
Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks en PvdA over Samenwerking MEE en SSKW betreffende vrijwilligersvacaturebank en vrijwilligersondersteuning S.V. Vooren Werk en inkomen 05-09-2013
Brief van het SSKW over nut en de functie van het Samenwerkingsverband Sociaal Kultureel Werk in Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over samenwerking tussen SSKW en MEE Drechtsteden S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 21-08-2013
Brief van het SSKW over samenwerking tussen SSKW en MEE Drechtsteden(voorheen DWO) op het gebied van vrijwillige inzet S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 18-10-2012
Brief van de heer J. Vogelaar over hoge kosten voor niet-commerciƫle activiteiten S.V. Vooren Economie en cultuur 04-09-2012
Raadsinformatiebrief over afhandeling motie "Belastingvrije vrijwilligersvergoeding" S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 23-05-2012
Motie vreemd aan de orde van de dag: Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 26-09-2011
Brief van Vrijwilligersoverleg Wielwijk en OKBZ met het verzoek de bijdrage aan het LSA in de komende drie jaar voort te zetten H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 29-11-2010
VNG-ledenbrief over Promotour Europese Jaar van Vrijwilligers 2011 S.V. Vooren 04-08-2010
Instemmen met vrijwilligersverzekering W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 03-07-2009