Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 107

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 107

Openstaand onderwerp 107 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:36
Onderwerp Maasterras (Spoorzone)
Omschrijving Maasterras, de spoorzone en de Weeskinderendijk
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Geen wensen en bedenkingen uiten tegen de aankoop van het tankstation Dokweg 19a H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 10-06-2014
Brief van Van Pelt Projectontwikkeling over collegebeleid ten aanzien van ontwikkelingsinitiatieven H. Rosier Ruimtelijke ordening 24-10-2013
Krediet van € 609.000,-- beschikbaar stellen om woningen aan de Weeskinderendijk verhuurklaar te maken H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 17-06-2013
Vaststellen gewijzigde koers voor het project Maasterras H.M. Hoogstad Ruimtelijke ordening 06-02-2013
Brief van de heer M.S.J. Claessen over het project Maasterras H. Rosier Grote projecten 10-10-2012
Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders van de brief van de heer J.P. van Osselen over de voorgenomen uitbreiding parkeerterrein Weeskinderendijk J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 09-03-2011
Vaststellen Structuurvisie Maasterras inclusief de bijbehorende oplegnotitie K.A. de Graaf - van Zanten Ruimtelijke ordening 17-01-2011
Brief van de heer M. Claessen mede namens huiseigenaren Weeskinderendijk over project Maasterras H. Rosier Ruimtelijke ordening 04-01-2011
Brief van de heer/mevrouw J.P. van Osselen over de tijdelijke uitbreiding parkeerplaatsen Weeskinderendijk H. Rosier Verkeer en vervoer 21-12-2010
Raadsinformatiebrief over vrijgave voor inspraak van de ontwerp-structuurvisie Maasterras J.J. 't Lam Ruimtelijke ordening 12-03-2010
Brief van de heer M. Claessen over woningen Weeskinderendijk/project Maasterras W.V.E. Verboom 04-03-2010
Memo agendering openbare vergadering Maasterrras W.V.E. Verboom Ruimtelijke Ontwikkeling 16-07-2009
Risico-analyse Maasterras W.V.E. Verboom Ruimtelijke Ontwikkeling 29-06-2009
Raadsinformatiebrief over stand van zaken Maasterras W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 21-04-2009
Raadsinformatiebrief over Weeskinderendijk / Maasterras W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-12-2008
Uiten van wensen bedenkingen bij de samenwerkingsovereenkomsten en het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het Maasterras W.V.E. Verboom Ruimtelijke Ontwikkeling 11-12-2008
Raadsinformatiebrief over voortgang Maasterras en briefwisseling in relatie tot dit onderwerp L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 17-06-2008
Maasterras Ruimtelijke Ontwikkeling 10-06-2008
Maasterras L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 20-05-2008
Raadsinformatiebrief over voortgang Maasterras en briefwisseling in relatie tot dit onderwerp Ruimtelijke Ontwikkeling 14-05-2008
Maasterras Ruimtelijke Ontwikkeling 22-04-2008
Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras Ruimtelijke Ontwikkeling 07-03-2007
Raadsvoorstel Realisatieprogramma Maasterras-aanvullende informatie L.D.H. Arlman - Rosier Ruimtelijke Ontwikkeling 02-02-2007
Raadsvoorstel over beschikbaar stellen van een krediet voor aankoop en beheer van de woningen aan de Weeskinderendijk 01-12-2006
Brief van de bewonersgroep Maasterras W.V.E. Verboom Ruimtelijke Ontwikkeling 15-09-2006