Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 176

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 176

Openstaand onderwerp 176 abonneer
Aangemaakt 15 december 2015 11:58
Onderwerp Vastgoed
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Aankopen panden Savornin Lohmanweg 100 en 110 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 04-12-2020
Herbestemming Maasstraat 11 (Biesboschhal) - toevoegen dispositielijst JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 20-07-2020
VNG sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed 2020 25-06-2020
Toelichting collegeadvies Burgerinitiatief Theater Berckepoort JC Bakker 19-03-2020
Toevoegen van de panden Voorstraat 220 en Nieuwstraat 12-24 aan de dispositielijst JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 19-03-2020
Instemmen met Burgerinitiatief Theater Berckepoort JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 30-01-2020
Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019 JC Bakker Financiën (inclusief overhead) 18-07-2019
Brief van de heer Venema, namens architectenbureau Venema bna over herontwikkeling V&D locatie M den Boer Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 16-05-2019
Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst JC Bakker Bestuur en samenwerking 16-01-2019
Voornemen realisatie Huis van Stad en Regio en beschikbaar stellen van een krediet JC Bakker Algemene Dekkingsmiddelen 12-10-2018
Correctie begrotingswijziging voorlopige prognose Grondbedrijf 2018 JC Bakker Ruimtelijke Ordening en Wonen 22-05-2018
Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet inzake transformatie Regiokantoor Noordendijk 250 L. Groenenboom Ruimtelijke Ordening en Wonen 07-06-2017
Beschikbaar stellen restant projectbudget tbv het Nationaal Onderwijsmuseum F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor H.M. Hoogstad Ruimtelijke Ordening en Wonen 18-08-2016
Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij de raadsinformatiebrief over mogelijke transformatie Regiokantoor(ris 1737652) Ruimtelijke Ordening en Wonen 28-06-2016
Doornemen panden Vastgoedbedrijf (Besloten) J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 26-05-2016
Beschikbaar stellen van de locatie Papeterspad 38 ten behoeve van ontwikkeling particulier opdrachtgeverschap en beschikbaar stellen van een krediet hiervoor F.M. Lagerveld Algemene Dekkingsmiddelen 18-12-2015
Geen wensen en bedenkingen te uiten betreffende de verkoop van het pand Achterweg 2-2A F.M. Lagerveld Bestuur en samenwerking 15-12-2015