Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 100

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 100

Openstaand onderwerp 100 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 17:30
Onderwerp Bibliotheekvoorzieningen
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Raadsinformatiebrief over Huis van Stad en Regio en Bibliotheek AanZet D Coenen Lerend en Ondernemend Dordrecht 07-04-2020
Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen centrale bibliotheek Dordrecht D Coenen Economie, Sport en Cultuur 05-04-2018
Raadsinformatiebrief over ontwikkeling centrale bibliotheek Dordrecht: transformatie tot informatiespecialist en huisvesting D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Vaststellen Notitie Toekomstscenario Bibliotheek Dordrecht M.J. Geerts Economie, Sport en Cultuur 16-06-2016
Raadsinformatiebrief over e-content bibliotheekwerk S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 20-11-2014
Bibliotheek A tot Z: informatie over toekomstbestendig bibliotheekwerk H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 11-07-2013
Brief bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 10-07-2013
Beantwoording door het college van vragen ex. art. 40 van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over bibliotheekfilialen Sterrenburg en Dubbeldam J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 14-06-2012
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer B. Staat namens de fractie ChristenUnie/SGP over bibliotheekfilialen Sterrenburg en Dubbeldam Maatschappelijke voorzieningen 10-05-2012
Brief van De Bibliotheek van A tot Z over herkenningsplek in Dordrecht voor Pieter Bas (van schrijver Godfried Bomans) H. Rosier Economie en cultuur 15-08-2011
VNG-ledenbrief inzake bibliotheekcharter 2010 - 2012 H. Rosier 08-02-2010
Raadsinformatiebrief over stand van zaken fusie bibliotheken DRAZ H. Rosier Bestuur en samenwerking 05-01-2010
Raadsinformatiebrief over evaluatie implementatieplan Openbare Bibliotheek Dordrecht W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 06-05-2009
Raadsinformatiebrief over de voortgang Innovatietraject Openbare Bibliotheek Sociale Infrastructuur 17-06-2008