Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 10

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 10

Openstaand onderwerp 10 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:20
Onderwerp Integratie, participatie en emancipatie
Omschrijving migranten zelforganisaties,homo-emancipatie, discriminatie, antillianenprogramma, integratiemonitor, actieprogramma integratie, RADAR
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Brief van Radar over college advies voor aanpak van racisme en discriminatie D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-07-2020
Instemmen met Vangnetuitkering 2019 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 06-05-2020
Kenbaar maken standpunten aan DSB n.a.v. brief standpunt positionering Wet inburgering D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 16-01-2020
Terugkoppeling LHBTI-beleid D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 10-10-2019
Brief van Stichting Wijk voor Wijk over het stopzetten van Participatieplekken D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 03-10-2019
Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie VVD over het niet handhaven boerkaverbod Albert Schweitzer ziekenhuis JC Bakker Leefbaar en Veilig Dordrecht 22-07-2019
Instemmen met aanvraag Vangnetuitkering 2018 D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 29-05-2019
Terugkoppeling LHBTI D Coenen Sociaal en Zorgzaam Dordrecht 29-05-2019
Raadsinformatiebrief over uitvoeringsplan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2018 D Coenen Zorg en Ondersteuning 17-05-2018
Aangepast voorstel - Instemmen Vangnetuitkering 2017 Participatiewet D Coenen Werk en inkomen 14-05-2018
Instemmen met de Vangnetuitkering Participatiewet 2017 D Coenen Werk en inkomen 14-05-2018
Raadsinformatiebrief over motie M21 'Iedereen doet mee' D Coenen Werk en inkomen 11-12-2017
Raadsinformatiebrief over Wijziging Wet Inburgering D Coenen Zorg en Ondersteuning 26-10-2017
Raadsinformatiebrief over huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 11-07-2017
Monitor Discriminatie 2016 over de politie-eenheid Rotterdam D. Coenen Zorg en Ondersteuning 24-05-2017
Raadsinformatiebrief over uitvoering aanbevelingen RADAR D. Coenen Zorg en Ondersteuning 04-04-2017
Motie van de fractie PvdA: Anoniem solliciteren J.C. Bakker 16-03-2017
Kennisnemen van de informatie in raadsinformatiebrief betreffende opvattingen over vangnetuitkering 2016 en kenbaar maken van eventuele opvattingen D. Coenen Werk en inkomen 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over evaluatie Participatiebestek D. Coenen Werk en inkomen 01-02-2017
Raadsinformatiebrief over vangnetuitkering 2016 D. Coenen Werk en inkomen 15-12-2016
Raadsinformatiebrief over Plan van Aanpak - Nieuw in de stad! J.C. Bakker Bestuur en samenwerking 24-10-2016
Jaarverslag Politie Roze in Blauw 2015 J.H. de Roo - Veulings Zorg en Ondersteuning 29-09-2016
Raadsinformatiebrief over plan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en 2017 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Brief van diverse instanties over Jaarrapport discriminatie 2015 over discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 26-05-2016
Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie 2015 M.J. Geerts Zorg en Ondersteuning 23-05-2016
Aanvullende Raadsinformatiebrief over Rapportage Discriminatie S.V. Vooren Zorg en Ondersteuning 26-11-2015
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie PvdA over interview wethouder Sleeking in blad Het Waterschap 13-05-2015
Raadsinformatiebrief over rapportage Discriminatie 2013 Gemeente Dordrecht S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 04-09-2014
Raadsinformatiebrief over evaluatie Allemaal Dordtenaren, Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 30-01-2014
Raadsinformatiebrief over Monitor Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2012 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 03-09-2012
Raadsinformatiebrief over Monitor Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht J.H. de Roo-Veulings Maatschappelijke voorzieningen 10-05-2012
Reactie van Stichting Dordtse Integratie Adviesraad op brief d.d. 23-12-2010 over opschortingsbesluit subsidieaanvraag 2011 H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 26-09-2011
Vaststellen van het Beleidskader Participatie Dordtse Migranten 2011-2014. S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 25-05-2011
Brief van De Dordtse Integratie Adviesraad met een reactie op besluit over aanvraag verlening subsidie 2011 S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 14-04-2011
Voorstel namens De Dordtse Integratie Adviesraad, Balans Internationale Vrouwen Organisatie, RADAR Rotterdam-Rijnmond en ZHZ over de kanteling van het integratiebeleid H. Rosier Maatschappelijke voorzieningen 15-02-2011
Brief van mevrouw M. Silvis over de marktwerking in het inburgeringsonderwijs H. Rosier Onderwijs 31-01-2011
Raadsinformatiebrief over kanteling integratiebeleid S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 22-11-2010
Brief van Stichting Dordtse Integratie Adviesraad en Stichting Balans over de voorgenomen plannen het integratie- en Antillianenbeleid op te heffen 02-11-2010
Persbericht van Overlegorgaan Caraibische Nederlanders (OCaN): Antilliaans-Arubaanse gemeenschap heeft genoeg van wapengeweld H. Rosier 14-09-2010
Mailbericht van OCaN: "apartheid ligt op de loer" H. Rosier 24-08-2010
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: publicatiereeks Burgerparticipatie M. van Hall Bestuur, Participatie en Dienstverlening 10-08-2010
Informatie van APS over het studiebezoek 'Integratie en remigratie en de consequenties daarvan' S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 07-06-2010
Raadsinformatiebrief over de Participatiemonitor Drechtsteden 2009 maatschappelijke deelname en voorzieningen S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 13-04-2010
Raadsinformatiebrief over de uitgangspunten en activiteiten van de Koplopersovereenkomst Lesbisch en Homo emancipatiebeleid 2009-2012 die in 2009 zijn uitgevoerd en de voornemens voor 2010. S.V. Vooren Sociale Infrastructuur 12-03-2010
Overlegorgaan Caraibische Nederlanders (OCaN): plan van aanpak Antilliaans-Nederlandse probleemjongeren H. Rosier 10-02-2010
Instemmen met het vervolgprogramma Antillianenbeleid 2010-2013 en de bestemming van de decentralisatie-uitkering Antilliaans Nederlandse probleemjongeren en de rijksbijdrage J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 27-01-2010
Vaststellen van de Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 22-01-2010
Raadsinformatiebrief over integratiemonitor 2009 J.T. de Heus Sociale Infrastructuur 19-01-2010
VNG-ledenbrief over inburgering H. Rosier 10-12-2009
Raadsinformatiebrief over participatie allochtone vrouwen W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-07-2009
Raadsinformatiebrief over lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2009-2012 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 16-07-2009
Presentatie RADAR W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 13-03-2009
Memo over presentatie van RADAR Sociale Infrastructuur 16-02-2009
Raadsinformatiebrief over Rapportage Actieprogramma Integratie 2007 - 2008 W.V.E. Verboom Sociale Infrastructuur 28-10-2008
Raadsinformatiebrief over notitie "Participatie Allochtone Vrouwen" Sociale Infrastructuur 30-09-2008
Raadsinformatiebrief over de notitie `Participatie allochtone vrouwen' Sociale Infrastructuur 24-06-2008
Memo presentatie RADAR 16-05-2008
Raadsinformatie overname activiteiten ADB Dordrecht door RADAR Sociale Infrastructuur 08-06-2007
Raadsinformatiebrief over Actieprogramma Integratie Sociale Infrastructuur 27-04-2007
Raadsinformatiebrief over integratiemonitor Dordrecht 2005 Sociale Infrastructuur 04-05-2006