Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Onderwerplijstnr / Onderwerplijstnr 1

Gemeente Dordrecht

Onderwerplijstnr 1

Openstaand onderwerp 1 abonneer
Aangemaakt 16 januari 2009 15:07
Onderwerp Evenementen en festivals (incl. evenementenbeleid)
Omschrijving Internationaal poppenfestival, Big Rivers, evenementenbeleid, festivalbeleid, festivals, evenementen, festival
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
Bestendigen uitgangspunten: Ontwikkelingen evenementenlocaties en verplaatsing Zomerkermis, Circus en Dancetour JC Bakker Lerend en Ondernemend Dordrecht 27-11-2020
Raadsinformatiebrief over Evenementen in december BMM de Jong Gezond en Levendig Dordrecht 12-11-2020
Wethoudersbrief over vernieuwing evenementenbeleid JC Bakker Samenwerkend en Verbindend Dordrecht 07-11-2019
Raadsinformatiebrief over Beantwoording motie GroenLinks "Die ballon gaat niet op" D Coenen Veiligheid 08-11-2018
Raadsinformatiebrief over komst van The Passion 2019 in Dordrecht in kader van Ode aan Synode D Coenen Economie, Sport en Cultuur 03-10-2018
Beantwoording door het college brief over geluidshinder Lepeltje Lepeltje D Coenen Economie, Sport en Cultuur 05-04-2018
Brief over geluidsoverlast van het evenement Lepeltje Lepeltje in Weizigtpark d.d. 25-05-2017 t/m 28-05-2017 D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 17-08-2017
Toekennen van speciale status aan evenementen bij Beleid Evenementen en Amateurkunst D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 24-05-2017
Reactie van evenementenorganisatoren op het Evenementenbeleid (Raadsinformatiebrief 18 55 492) F.M. Lagerveld Economie, Sport en Cultuur 09-02-2017
Raadsinformatiebrief over Beleid Evenementen en Amateurkunst 2017 D. Coenen Economie, Sport en Cultuur 22-11-2016
Raadsinformatiebrief over de motie aanpakken zwerfafval H.M. Hoogstad Leefbaarheid en stedelijk beheer 04-02-2016
Vaststellen Nota 'special events Dordrecht' S.V. Vooren Economie en cultuur 17-12-2013
Reactie van Stichting Big Rivers op opmerkingen over de hoge kosten van het festival gemaakt in de raadsvergadering en citaten in het Algemeen Dagblad S.V. Vooren Economie en cultuur 21-08-2013
Raadsinformatiebrief over organisatie Wantijfestival S.V. Vooren Economie en cultuur 08-03-2012
Raadsinformatie inzake beantwoording motie kandidaatstelling Serious Request Glazen Huis 2013 K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 22-02-2012
E-mail van de heer S. Blom over het politie-optreden tegen demonstranten tijdens de intocht van St. Nicolaas H. Rosier Veiligheid 17-11-2011
Brief van de gezamenlijke pop- en muziekorganisaties over bezuiniging Wantijfestival (Wantijpop en Rainbowpark) H. Rosier Economie en cultuur 17-11-2011
Raadsinformatiebrief over de Landelijke Intocht Sinterklaas 2011. H. Rosier Economie en cultuur 14-11-2011
Ingekomen brief betreffende de bezuiniging op het Wantijfestival Economie en cultuur 08-11-2011
Brief van de heer R.J. Zwiers over het evenement Vaart in Dordt H. Rosier Economie en cultuur 06-10-2011
Raadsinformatiebrief over verhuurvoorwaarden zomerkermis Dordrecht 2011 H. Rosier Leefbaarheid en stedelijk beheer 22-09-2011
SSKW: uitnodiging voor feestelijke uitreiking van de "Meer dan handen awards" S.V. Vooren Maatschappelijke voorzieningen 15-09-2011
Brief van Sintercity Expres met het verzoek geld beschikbaar te stellen voor een Sinterklaastrein S.V. Vooren Economie en cultuur 08-09-2011
Raadsinformatiebrief over Landelijke Intocht Sinterklaas 2011. H. Rosier Economie en cultuur 15-08-2011
Raadsinformatiebrief over publieksonderzoek Big Rivers Festival 2010 K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 17-02-2011
Raadsinformatiebrief over beleidsregel en nadere regels voor de organisatie en uitvoering van evenementen K.A. de Graaf - van Zanten Economie en cultuur 17-02-2011
Brief van wethouder Van den Oever met informatie naar aanleiding van raadsvragen over Serious Request S.V. Vooren Economie en cultuur 26-01-2011
Brief van de BOVAK met het verzoek om inzage kermisopbrengsten 28-10-2010
Raadsinformatiebrief over doelstellingen meerjarige subsidierelatie Big Rivers W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 07-04-2010
Afschrift van de beantwoording van vragen ex art. 40 van het Reglement van Orde van mevrouw N. de Smoker-Van Andel en de heer J.J.W. van Dongen over het vervolg motie Big Rivers oktober 2008 H. Rosier Ondernemerschap en Bereikbaarheid 12-10-2009
.1a Afhandeling motie Big Rivers Festival Ondernemerschap en Bereikbaarheid 24-10-2008
Kopie van brief aan Big Rivers over A+ status W.V.E. Verboom Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-10-2008
Beleidskader Festival- en Evenementenbeleid Dordrecht 2008 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-10-2008
Raadsvoorstel over evaluatie en nieuw beleidskader Festival- en Evenementenbeleid 08-10-2008
Raadsinformatiebrief over verzoek om A+ status Big Rivers Festival Ondernemerschap en Bereikbaarheid 08-10-2008
Brief aan Big Rivers over A+ status Ondernemerschap en Bereikbaarheid 16-09-2008
Subsidie-aanvraag Rhythm & Blues festival 2007 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 04-09-2007
Subsidieaanvraag Rhythm & Blues festival 2007 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 09-07-2007
Raadsvoorstel over startnotitie evaluatie Festival- en Evenementenbeleid Ondernemerschap en Bereikbaarheid 20-04-2007
Raadsinformatiebrief over evaluatie en eindafrekening Internationaal Poppentheaterfestival 2006 en plan 2007 Sociale Infrastructuur 01-12-2006
Raadsinformatiebrief Beleidsregels Evenementen Subsidieverordening Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-10-2006
Evenementen Subsidieverordening Dordrecht Ondernemerschap en Bereikbaarheid 26-07-2006
Raadsinformatiebrief over afhandeling motie Big Rivers Rhythm & Blues Festival 2006 Ondernemerschap en Bereikbaarheid 30-05-2006