Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 14 februari en 7 maart 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, conform eerdere afspraken, dit voorstel te agenderen voor de adviescommissie van 12 maart 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel te agenderen als hamerstuk voor 19 maart 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, conform eerdere afspraken, dit stuk te agenderen voor de adviescommissie van 12 maart 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de hamerraad van 19 maart 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok Dordtse Kamers waarin zowel de relatie van Ecoshape met het University College aan de orde komt, als nadere informatie door het college wordt gegeven over de strategische ontwikkelingen waaraan deze samenwerkingsovereenkomst 2013-2017 een bijdrage levert.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief, conform eerdere afspraken, te agenderen voor de adviescommissie van 19 maart 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze startnotitie te agenderen voor één blok Dordtse Kamers.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit twee blokken te agenderen voor het onderhandelingsakkoord inclusief de Wet HOF op 21 mei 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit twee blokken te agenderen voor het onderhandelingsakkoord inclusief de Wet HOF op 21 mei 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie stemt, met complimenten voor de tekst, in met de concept-antwoordbrief aan de ex-verontruste Dubbeldammers.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te agenderen in april 2013. Hierbij kan de raad vragen stellen over de regeling, als ook over de auditcommissie welke is toegevoegd. De raad ziet deze kamer tevens als het 'voorjaarsmoment' waarop de GR in de raad aan de orde komt.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, conform eerdere afspraken, dit voorstel te agenderen voor de adviescommissie op 19 maart 2013.