Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 12 maart 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie CU/SGP en D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

c

min
Besluit

De raad besluit de beantwoording door het college op verzoek van de fractie CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

d

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder c. en d. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

f

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder e. t/m g. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

i

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van fractie D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder h. en i. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking van de NDB in de Adviescommissie van 19 maart 2013.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de NDB in de Adviescommissie van 19 maart 2013.

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan in afwachting van de Wegennota.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de Wegennota.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

m

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder l. en m. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

n

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de BVD fractie door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de themabijeenkomst over de Dordte Wijken op 15 mei 2013.

U wordt voorgesteld de onder o. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de thema-avond van 15 mei 2013.

p

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking van Windenergie in de Adviescommissie van 19 maart 2013.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van Windenergie in de Adviescommissie van 19 maart 2013.

q

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud zo u wenst te betrekken bij de bespreking van het bestemmingsplan Dubbeldam.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

r

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

s

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

t

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

u

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

v

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

w

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

x

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

y

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

z

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

aa

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ab

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ac

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ad

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ae

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

af

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ag

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ah

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ai

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

aj

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ak

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

al

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

am

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

an

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ao

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder s. t/m ao. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van de betreffende bestemmingsplannen.

ap

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ap. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

aq

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder aq. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ar

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

as

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ar. en as. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

at

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

au

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder at. en au. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

av

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

aw

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

ax

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord. De raad besluit tevens de brief te betrekken bij de commissiebehandeling Sportboulevard van 12 maart 2013.

ay

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

az

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder av. t/m az. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van de antwoorden.

ba

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder ba. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

OVERIGE

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

bb

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder bb. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall