Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 19 februari 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

b

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven door te geleiden naar de agendacommissie.

c

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar het presidium.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief door te geleiden naar het Presidium.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

f

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Deze is behandeld tijdens het interpellatiedebat op 12 februari 2013.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

j

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder j. en k. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.
De griffier, M. van Hall