Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 12 februari 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij een vervolgbijeenkomst (evaluatief) over Veiligheid op een nader te bepalen moment.

b

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij een vervolgbijeenkomst (evaluatief) over Veiligheid op een nader te bepalen moment.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

c

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

e

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

f

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde brieven door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

h

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

i

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

j

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder i. t/m k. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking van het project Noordoevers in adviescommissie en raad.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de bespreking van het project Noordoevers in adviescommissie en raad.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

n

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. In de collegecarrousel komt de BVD fractie met een vervolgvraag.

o

min
Besluit

De raad besluit deze brief ter beantwoording door te geleiden naar wethouder Sleeking. De raad ontvangt een afschrift van zijn antwoord (bevindingen).

U wordt voorgesteld de onder n. en o. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

p

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en het aan de fracties te laten om te reageren, als zij daartoe reden zien.

q

min
Besluit

De raad besluit de antwoordbrief te betrekken bij de bespreking van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in adviescommissie en raad.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief te betrekken bij de bespreking van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in adviescommissie en raad.

r

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

s

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder r. en s. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

t

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

u

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder t. en u. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

v

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

w

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

x

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

y

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

z

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

aa

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ab

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ac

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ad

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ae

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

af

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ag

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

ah

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder v. t/m ah. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan, en deze zienswijzen te betrekken bij de bespreking in een nader te bepalen adviescommissie.

ai

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

aj

U wordt voorgesteld de onder ai. en aj. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ak

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ak. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

al

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder al. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud zo u wenst te betrekken bij de themabijeenkomst Jeugd.

am

min
Besluit

De raad besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de raadsbehandeling over dit onderwerp in de raadsvergadering van 12 februari 2013.

U wordt voorgesteld de onder am. genoemde brief te betrekken bij de bespreking van zwembad Sportboulevard in de raadsvergadering van 12 februari 2013.

an

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

ao

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder an. en ao. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

ap

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden aan  de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder ap. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

aq

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder aq. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

ar

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de BVD fractie door te geleiden naar de agendacommissie.

Zoals toegezegd door wethouder Van de Burgt hierbij de resultaten van het OCD onderzoek naar het SMS-kinderfonds. U wordt voorgesteld de onder ar. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall