Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 11 december 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De stukken 960201, 956062 en 956798 worden op verzoek van de fractie PvdA in gezamenlijkheid doorgestuurd naar de agendacommissie

b

min
Besluit

De stukken 960201, 956062 en 956798 worden op verzoek van de fractie PvdA in gezamenlijkheid doorgestuurd naar de agendacommissie

c

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. t/m c. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

d

min
Besluit

De stukken 960201, 956062 en 956798 worden op verzoek van de fractie PvdA in gezamenlijkheid doorgestuurd naar de agendacommissie

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt op verzoek van de fracties VVD en PvdA doorgeleid naar de agendacommissie

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. De motie van 3 juli 2012 is hiermee afgewikkeld.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en aan te geven dat de motie Dordrecht Plastic Tas Vrij van 3 juli 2012 hiermee voldoende is uitgevoerd.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

min
Besluit

Ter afhandeling doorgeleiden naar College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

i

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder j. en k. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van de antwoorden.

l

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De raad besluit de antwoordbrief van het college te betrekken bij de commissiebehandeling op 11 december 2012 over dit onderwerp.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de behandeling in de adviescommissie van 11 december 2012.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

n

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA wordt deze raadsinformatiebrief doorgeleid naar de agendacommissie

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud ervan te betrekken bij de thema-avond over jeugd op 6 maart 2013.

U wordt voorgesteld de onder n. en o. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

p

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

q

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de consultatiebijeenkomst in het eerste kwartaal van 2013, en mevrouw M. Muijzer daarvoor uit nodigen.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de consultatiebijeenkomst in het eerste kwartaal van 2013, en mevrouw M. Muijzer daarvoor uit nodigen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

r

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

s

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder s. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall