Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 12 en 19 maart 2009

min
Besluit
Zie bijlage.

-

min
Besluit
Agenderen in een programmakamer Ondernemerschap en bereikbaarheid, in combinatie met dossiernr. 149358. De ontwikkelingen op de Voorstraat-Noord en de raadsinformatiebrief Dordrecht 'op weg naar de top .. '(dossiernr. 139646) hierbij betrekken. Twee blokken uittrekken voor de behandeling.

-

min
Besluit
Agenderen in een programmakamer Ondernemerschap en bereikbaarheid, in combinatie met dossiernr. 149321. De ontwikkelingen op de Voorstraat-Noord en de raadsinformatiebrief Dordrecht 'op weg naar de top .. '(dossiernr. 139646) hierbij betrekken. Twee blokken uittrekken voor de behandeling.

-

min
Besluit
Conform behandelsuggestie. Naar aanleiding van een opmerking van de heer Hoogerduijn stelt de voorzitter voor bij de behandeling van het Burgerjaarverslag in juni nadere informatie te (laten) geven over de ontwikkelingen bij Publieksdiensten.

-

min
Besluit
Conform behandelsuggestie.