Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 16 oktober 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

a

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

c

min
Besluit

De raad besluit de genoemde raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder b. t/m d. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord

f

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord

U wordt voorgesteld de onder e. t/m g. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van de antwoorden.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

h

min
Besluit

De raad besluit de brief te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in de adviescommissie van 16 oktober 2012.

De onder h. genoemde raadsinformatiebrief was geagendeerd voor de agendacommissie van 9 oktober. Daar is besloten deze te bespreken in de adviescommissie van 16 oktober 2012.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

i

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

min
Besluit

De raad besluit de genoemde raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

GROTE PROJECTEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.
De griffier, M. van Hall