Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 28 augustus 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

c

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. t/m c. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

e

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder d. en e. genoemde raadsinformatiebrieven door te geleiden naar de agendacommissie.

f

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de adviescommissie van 28 augustus 2012 over de Strategische Personeelsplanning.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij de reeds geagendeerde presentatie over Strategische Personeelsplanning in de adviescommissie van 28 augustus 2012.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

h

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

j

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder i. t/m k. genoemde brieven door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling door te geleiden naar de voorzitter van de raad. 

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief ter afhandeling door te geleiden naar de voorzitter van de raad.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

m

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

n

Dit dossier bevat tevens de reactie van het college op het bericht van de steller, en de reactie van steller daar weer op. Beide berichten van de steller liggen voor u ter inzage op de griffie.

min
Besluit

De raad besluit deze brief i.c.m. brief u. van de lijst ingekomen stukken op verzoek van de fracties CDA en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie. De PvdA wil graag geïnformeerd worden over het Heijeplein, al dan niet in een besloten adviescommissiekamer. In afwachting van raadsinformatiebrief vanuit het College. 

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

r

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder n. t/m r. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

s

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder s. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

t

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

u

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief i.c.m. brief n. van de lijst ingekomen stukken op verzoek van de fracties CDA en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie. De PvdA wil graag geïnformeerd worden over het Heijeplein, al dan niet in een besloten adviescommissiekamer.


 

v

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van de PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.

w

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder t. t/m w. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

x

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder x. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

y

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

z

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

aa

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder y. t/m aa. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

ab

U wordt voorgesteld de onder ab. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ac

ad

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ac. t/m ad. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

ae

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder ae. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

af

min
Besluit

De raad besluit het stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie.
Fractie WEK stelt voor het antwoord van van de ex artikel 40 vragen Reglement van Orde over gebruik Statenplein (brief onder ae. van de lijst ingekomen stukken) te betrekken bij de behandeling van deze brief.

U wordt voorgesteld de onder af. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

GROTE PROJECTEN

Raadsinformatiebrieven

ag

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ag. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen

OVERIGE

ah

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ah. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall