Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad vanĀ  dinsdag 3 juli 2012.

 

Klik hier voor geluidsfragment

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De gemeenteraad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie

b

min
Besluit

De gemeenteraad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie om verdere behandeling te bepalen.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

c

min
Besluit

De gemeenteraad besluit genoemde brief op verzoek van de fracties PvdA, VVD en BVD door te geleiden naar de agendacommmissie.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester.

d

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatie op verzoek van de fracties van D66, GroenLinks, de PvdA en CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

Deze brief is betrokken bij de kamer Verordening Parkeerbelasting van de adviescommissie van
26 juni 2012

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

i

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie en op verzoek van de fractie PvdA te betrekken bij de behandeling van de Kadernota.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

De draaischijf die bij dit stuk hoort, is naar de fractiekamers gestuurd.

min
Besluit

De gemeenteraad besluit deze brief op verzoek van de fracties CDA en BVD door te geleiden aan de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall