Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 26 juni 2012.

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .. en .. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

a

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
De heer van Antwerpen van de fractie BVD vraagt aan de wethouder om beantwoording of de veiligheid in Dordrecht en de Drechtsteden gewaarborgd is.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

b

U wordt voorgesteld de onder b. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

d

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

e

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
De griffier, M. van Hall