Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van  dinsdag 19 juni 2012.

 

Klik hier voor geluidsfragment

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

c

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder b. t/m e. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

U wordt voorgesteld de genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

g

min
Besluit

De raad besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. Het college wordt verzocht te adviseren rekening houdend met de fatale beslistermijn van 5 juli 2012. 

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 over de gevraagde resultaatbestemmingen te besluiten conform het Presidiumbesluit d.d. 26 april 2012 (zoals verwoord in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag).

U wordt voorgesteld het onder h. genoemde jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen en bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 over de gevraagde resultaatbestemmingen te besluiten conform het Presidiumbesluit d.d. 26 april 2012 (zoals verwoord in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag).

i

min
Besluit

De raad besluit genoemde brief door te geleiden naar het Presidium om te betrekken bij de Raad op Straat.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief door te geleiden naar het Presidium om te betrekken bij de Raad op Straat.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

min
Besluit

De raad besluit genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

l

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

n

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

r

s

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder l. t/m s. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

t

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Dit stuk is betrokken bij de expertmeeting van 6 juni 2012.

U wordt voorgesteld de onder t. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. Hij is betrokken bij de expertmeeting van 6 juni 2012.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

u

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie D66 geeft aan de inhoud te zullen betrekken bij het begrotingsvoorstel op dit punt.

v

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

w

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie

U wordt voorgesteld de onder u. t/m w. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

x

min
Besluit

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

y

min
Besluit

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

z

min
Besluit

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder x. t/m z. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

aa

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

ab

ac

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder aa. t/m ac. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

ad

min
Besluit

De raad besluit dit stuk voor advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder ad. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

OVERIGE

ae

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder ae. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall