Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 29 mei 2012.

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder a en f is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van fractie BVD om de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Het stuk zal worden betrokken bij de behandeling van de brief van 'We Smoke' in de agendacommissie. 

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de brief van We Smoke in de agendacommissie.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fracties WEK, BVD om de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

g

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

i

Tijdens de bespreking van het RV vaststellen Startnotitie Verkeersonderzoek Dubbeldam op 20 maart 2012 heeft wethouder Mos toegezegd het door hem ontvangen 'tienpuntenplan' van de Verontruste Dubbeldammers onder de raad te verspreiden en de raad tzt te informeren over resultaten van het onderzoek naar de verkeerssituatie. Voor het eerste deel van de toezegging hierbij het tienpuntenplan (zie ook: RIS 424080) en de reactie van het college.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud van de brief te betrekken bij de themabijeenkomst 'expertmeeting Milieu en Duurzaamheid' van 6 juni 2012.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, en de inhoud te betrekken bij de expert-meeting Milieu en Duurzaamheid van 6 juni 2012.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

k

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde raadsinformatiebrieven door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

GROTE PROJECTEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

m

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

OVERIGE

n

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De adjunct-griffier, M.J.W.T. Hendrickx