Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 15 mei 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

Op verzoek van de fracties PvdA, GroenLinks, VVD en D66 besluit de raad het stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

c

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

d

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van meerdere fracties dit stuk in combinatie met brief on de k. door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder a. t/m d. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de behandeling in de regiokamer van de adviescommissie van 15 mei 2012.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de behandeling in de regiokamer van de adviescommissie van 15 mei 2012.

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de behandeling in de regiokamer van de adviescommissie van 15 mei 2012.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel Vorming Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd (Risdossier 843052).

h

min
Besluit

De raad besluit het rapport door te geleiden naar de agendacommissie

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

i

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van Burgemeester en Wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

j

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

k

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van meerdere fracties door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

l

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fracties D66 en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.

m

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

n

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder l. t/m p. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

q

min
Besluit

Voor beantwoording doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde brief door te geleiden naar het college van Burgemeester en Wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

r

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

min
Besluit
De raad besluit genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

s

min
Besluit

De raad besluit genoemde zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

t

min
Besluit
De raad besluit genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.
U wordt voorgesteld de onder s. en t. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

u

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder u. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

v

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie.

w

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie van GroenLinks door te geleiden naar de agendacommissie.

x

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

y

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

z

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

aa

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fracties van de PvdA en GroenLinks door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder v. t/m aa. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ab

min
Besluit

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder ab. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

ac

min
Besluit

De raad besluit de brief plus de beantwoording door het College van burgemeester en wethouders op verzoek van de fractie CU/SGP door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder ac. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

ad

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

ae

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder ad. en ae. genoemde brieven door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

af

min
Besluit

De raad besluit genoemde brief te betrekken bij de bespreking van dit onderwerp in de adviescommissie van 15 mei 2012.

U wordt voorgesteld de onder af. genoemde brief te betrekken bij de bespreking van dit onderwerp in de adviescommissie van 15 mei 2012. Deze vertrouwelijke brief is in de raadsvergadering van 24 april 2012 uitgereikt.

GROTE PROJECTEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

ag

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De brief is betrokken bij de besluitvorming van bioscoop/parkeergarage in de raadsvergadering van 24 april 2012.

U wordt voorgesteld de onder ag. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen. Hij is betrokken bij de besluitvorming van bioscoop/parkeergarage in de raadsvergadering van 24 april 2012.

ah

min
Besluit

De raad besluit dit stuk voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

ai

min
Besluit

De raad besluit dit stuk voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder ah. t/m ai. genoemde brieven voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

OVERIGE

aj

min
Besluit
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
U wordt voorgesteld de onder aj. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
de griffier, M. van Hall