Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 14 februari 2012.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De vragen worden ter afhandeling doorgeleid naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

b

min
Besluit

De brief wordt betrokken bij de thema-avond van 7 maart 2012 op het Leerpark.

De agendacommissie heeft besloten de brief onder b. te betrekken bij de thema-avond van 7 maart 2012 op het Leerpark.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De voorzitter geeft aan dat het onderwerp terugkomt in het Presidium.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van GroenLinks heeft een inhoudelijke opmerking over het stuk.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

i

U wordt voorgesteld de onder h. en i. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

j

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder j. en k. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

l

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

m

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

n

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

o

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

p

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

q

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

r

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

s

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

t

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

u

min
Besluit

De zienswijze wordt in handen van het College van burgemeester en wethouders gesteld en betrokken bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder l. t/m u. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan, en ze te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp op het Sprekersplein van 13 maart 2012.

v

w

U wordt voorgesteld de onder v. en w. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

x

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties van BVD, VVD en GroenLinks door te geleiden naar de Agendacommissie.

y

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder x. en y. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

z

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder z. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

aa

Deze brief met bijlagen ligt voor u ter inzage op de griffie.

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar de SDD. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

ab

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder aa. genoemde brief ter behandeling in handen te stellen van de SDD. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord. U wordt voorgesteld de onder ab. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
de griffier, M. van Hall