Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van  dinsdag 10 januari 2012.

 

Klik hier voor geluidsfragment

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Aan de toezegging van 29 juni 2010 is hiermee voldaan.

U wordt voorgesteld de onder b. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen, en aan te geven of hiermee aan de toezegging van 29 juni 2010 is voldaan.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

c

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van  de PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de te houden presentatie over de nationale politie, in de loop van 2012.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

d

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van  de PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie. De fractie vindt het onduidelijk dat in een brief een voorstel wordt gedaan.

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. en e. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Aan de toezegging van 22 november 2011 is hiermee voldaan.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen, en aan te geven of hiermee aan de toezegging van 22 november 2011 is voldaan.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

h

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van de antwoorden.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

i

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

j

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van  de PvdA door te geleiden naar de Agendacommissie.

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder j. t/m k. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De raad besluit de brief ter advisering in handen te stellen van het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

GROTE PROJECTEN

Raadsinformatiebrieven

n

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

OVERIGE

o

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

p

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

q

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder o. en p. genoemde brieven, en de onder q. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier,     M. van Hall