Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 08 en 15 december 2011

-

min
Besluit

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 10 januari 2012.

-

min
Besluit

Dit voorstel wordt aangehouden tot de reactie van het college op het initiatiefvoorstel binnen is en vervolgens gezamenlijk geagendeerd voor een blok Dordtse kamers.

-

min
Besluit

Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 10 januari 2012.

-

min
Besluit

Dit voorstel wordt geagendeerd voor een blok Dordtse Kamers op 24 januari 2012 om met de portefeuillehouder helderheid te krijgen over de bevoegdheden raad en de bevoegdheden college in dit kader, de rol die de raad wil spelen m.b.t. prominente gemeentelijke panden en de informatievoorziening.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft nog eens nadrukkelijk kennis genomen van de inhoud van de brief. Vanwege het overwegend technische karakter van de brief kan deze voor kennisgeving worden aangenomen op 10 januari 2012 en vervolgens de inhoud worden betrokken bij de kamer over coffeshopbeleid.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 17 januari 2012.

-

min
Besluit

Deze brief is doorverwezen naar de agendacommissie door de fractie van GroenLinks. Mevrouw Ruisch geeft aan geen behoefte meer te hebben aan bespreking van de brief. Deze gaat derhalve ter kennisname door naar de raad van 10 januari 2012.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief aan te houden in afwachting van de door het college aangekondigde nieuwe Raadsinformatiebrief met actuele informatie. Op basis van die brief zal de agendacommissie besluiten of agendering van dit onderwerp nog aan de orde is.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 17 januari 2012. Het moskeebestuur wordt hiervan door de griffie op de hoogte gesteld. Zij kunnen dan zelf beoordelen of zij willen inspreken (max 5 minuten). Vanwege de verwachtte publieke belangstelling zal dit onderwerp in het eerste blok worden geagendeerd.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van mevrouw De Smoker deze brief te agenderen voor één blok Dordtse Kamers op 24 januari 2012. De aanvullende informatie op cd-rom welke de stellers van de art. 40 vragen hebben ontvangen, zal beschikbaar worden gesteld voor de gehele raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de adviescommissie dit onderwerp te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 17 januari 2012, waarbij er ruim de tijd wordt genomen voor een interactieve presentatie met scenario's. Hierbij wordt de kamervoorzitter meegegeven de teugels wat te laten vieren en de discussie ook echt interactief tussen commissieleden, portefeuillehouder en ambtelijke deskundigen te laten plaatsvinden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, in lijn met haar eerdere besluitvorming, dit voorstel te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 24 januari 2012 waarbij er ruim de tijd wordt gegeven (20 minuten) aan externe deskundigen om hun onderzoeksresultaten te presenteren. Vervolgens vraagt de agendacommissie de kamervoorzitter om een interactieve bespreking tussen commissieleden, portefeuillehouder en (externe) deskundigen te stimuleren.