Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 15 en 22 september 2011

-

min
Besluit

Dit voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 11 oktober 2011.

-

min
Besluit

Deze brief wordt geagendeerd voor één blok adviescommissie op 11 oktober 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorzet van de heer Hoogerduijn dit echt een belangrijk onderwerp te vinden waarbij het van het grootste belang is dat de raad bijtijds wordt betrokken, ruim voor de herijking en niet in een latere fase. De griffier gaat dit overbrengen aan de portefeuillehouder en vraagt na op welke termijn de nieuwe informatie te verwachten is. De agendacommissie beslist alvast deze aanvullende informatie in de vorm van een voorstel te willen ontvangen en niet in de vorm van een brief. Dit onderwerp komt volgende vergadering terug.

-

min
Besluit

Dit onderwerp staat gegandeerd voor bespreking in de regio op de Drechtstedendinsdag van 4 oktober 2011. Afhankelijk van die behandeling wordt bekeken of er nog behoefte is dit onderwerp lokaal te bespreken. Dit punt komt bij de volgende agendacommissie terug.

-

min
Besluit

BESLUIT AGENDACOMMISSIE 11 OKTOBER 2011
N.a.v. de besluitenlijst meldt mevrouw Van Wenum dat zij m.b.t. de Siegfried één op één met de wethouder heeft gesproken (i.p.v. inbrengen in de collegecarrousel). De beantwoording was naar tevredenheid en wat haar betreft kan de brief voor kennisgeving worden aangenomen. De Agendacommissie stemt in met dit voorstel.


De agendacommissie deelt de mening van mevrouw Van Wenum dat dit een belangrijke kwestie is die nu goed geregeld moet worden. De agendacommissie heeft echter de indruk dat het college hier volop mee bezig is en wil zich dan ook in deze fase niet mengen in dit proces. De brieven 697431 en 595186 worden even aangehouden in afwachting van de definitieve oplossing. Mevrouw Van Wenum zal de portefeuillehouder hierover in een komende collegecarrousel bevragen. Mocht het proces toch niet naar tevredenheid verlopen dan kan de agendacommissie alsnog tot agendering van de stukken overgaan. Wordt het proces wel naar tevredenheid afgerond, dan kunnen beide stukken op dat moment ter kennisname worden geagendeerd voor de raad.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel te agenderen voor de adviescommissie van 25 oktober 2011. Hierbij moet ook ruimte worden geboden aan insprekers. Wanneer er veel insprekers worden verwacht, dienen daarom twee blokken te worden opgenomen. De griffie zal proberen hier een inschatting van te maken.

-

min
Besluit

Deze brief wordt geagendeerd voor één blok adviescommissie op 11 oktober 2011.