Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van  dinsdag 30 augustus 2011.

 

Klik hier voor geluidsfragment

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder b. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

c

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar de burgemeester.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief door te geleiden naar de burgemeester om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

d

min
Besluit

De raad besluit de brief ter afhandeling door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De heer Van Verk (PvdA) legt een stemverklaring af.

U wordt voorgesteld de onder e. t/m g. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

h

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

i

min
Besluit

De raad besluit de brief op verzoek van mevrouw Van Dongen (BVD) door te geleiden naar de Agendacommissie.

j

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder i. en j. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief voor advies door te geleiden naar de CTOO.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor advies in handen te stellen van de CTOO.

OVERIGE

l

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, M. van Hall