Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 1 en 9 juni 2011

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

-

min
Besluit

Mevrouw van Dongen geeft aan dat de fractie Beter Voor Dordt naar aanleiding van de vragen en antwoorden een commissievergadering wil wijden aan de leegstand in het gebied, de overlast en de beperkte parkeerruimte voor vrachtwagens. Er ontspint zich een discussie over de insteek van de vergadering. Wat is de politieke vraag? Mevrouw van Dongen herhaalt nogmaals waarover haar fractie zou willen praten (overlast, leegstand, parkeerproblematiek). De heer Van Verk constateert dat dit uitvoering betreft. Mevrouw Van Dongen merkt op dat de raad vanuit zijn controlerende rol hierover best mag praten. De voorzitter constateert een nadrukkelijk meer dan latente behoefte bij de fractie Beter Voor Dordt om hierover in de adviescommissie met elkaar van gedachten te wisselen. Mevrouw Van Dongen wordt gevraagd met een exactere duiding van de vergadering te komen. De heer Van der Kruijff oppert dat het college wellicht wat nadere informatie kan verschaffen ter voorbereiding op de vergadering. De griffier zal wethouder Mos verzoeken of hij aan de hand van cijfers de leegstand in het betreffende gebied in beeld kan brengen (wat is de oppervlakte van het terrein, hoeveel grotere en kleinere bedrijven staan er, hoeveel staat er leeg, is de behoefte aan parkeergelegenheid voor vrachtwagens bekend).