Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van  dinsdag 19 april 2011.

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder .h, .l en .n, is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Raadsinformatiebrieven

a

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

d

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

e

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

f

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder d. t/m f. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

g

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

h

min
Besluit

Op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) beluit de raad deze brief (plus het antwoord) te betrekken bij de aankomende commissiebehandeling over mobiele politieposten op 24 mei a.s. De brief wordt ter afhandeling in handen gesteld van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt tijdig een afschrift van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

i

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

j

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De raad besluit deze raadsinformatiebrief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

min
Besluit

De raad besluit deze antwoorden ex art. 40 RvO op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie. Tevens zal dit stuk worden betrokken bij de Drechtwerkbijeenkomst in de Adviescommissie van 23 augustus 2011.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen. Vervolgvragen kunnen worden meegenomen in de Drechtwerkbijeenkomst in de adviescommissie van 23 augustus 2011.

m

min
Besluit

De raad besluit deze art. 40 RvO vragen door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

n

min
Besluit

Op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie. Men wil graag de stijl van operen van het college inzake subsidieverstrekking bespreken. Mevrouw Ruisch (GroenLinks) en de heer Romijnsen (VSP) sluiten zich hierbij aan.

o

min
Besluit

De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt tevens een afschrift van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder n. en o. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

GROTE PROJECTEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

p

min
Besluit

De raad besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt tevens een afschrift van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

OVERIGE

q

min
Besluit

De raad besluit deze lijst voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de waarnemend griffier, M.J.W.T. Hendrickx