Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 17 februari 2011 en 10 maart 2011

-

min
Besluit

Op verzoek van de fracties VVD en BVD besluit de agendacommissie het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen kamer in de adviescommissie.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. Meerdere fracties kondigen een stemverklaring aan.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. De fracties GroenLinks en PvdA kondigen een stemverklaring aan. Op verzoek van de PvdA kan het raadsvoorstel alsnog inhoudelijk betrokken worden bij de aangekondigde nota over de integrale aanpak van overlast op straat.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (1 blok), bij voorkeur op dezelfde avond dat de referendumverordening in de adviescommissie besproken wordt.

-

min
Besluit

De agendacommissie acht de kwaliteit van het stuk ten aanzien van de second-opinion onvoldoende. Het college wordt gevraagd met een aanvullend stuk te komen, waarin beargumenteerd wordt aangegeven hoe het college met de second opinion is omgegaan (welke punten uit de second-opinion heeft het college overgenomen, welke niet en waarom). De agendacommissie besluit te koersen op behandeling van dit raadsvoorstel in de adviescommissie van 12 april 2011. Voorwaarde is wel dat het gevraagde aanvullende stuk tijdig beschikbaar is.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het stuk te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (2 blokken), waarbij het eerste blok voor de pauze wordt geagendeerd en het tweede blok na de pauze. Het eerste blok kan gebruikt worden om met elkaar van gedachten te wisselen over het verloop van het proces; het tweede blok voor een dialoog met de initiatiefnemers.


De heer Klous merkt op dat in de raad van 26 oktober 2010 is besloten dat het rapport van de Stichting Museum 1940-1945 omtrent (her)huisvesting aan de Nieuwe Haven 27-28 ter afhandeling wordt doorgeleid naar het college van burgemeester en wethouders en dat dit rapport plus het antwoord en de notitie van het college inzake het Kindertheater+ gezamenlijk behandeld worden in de adviescommissie. De voorzitter constateert dat dit een terecht punt is en dat deze omissie onder de aandacht van het college zal worden gebracht.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te plannen vergadering van de adviescommissie (1 blok), bij voorkeur op dezelfde avond dat de verordening Burgerinitiatief in de adviescommissie besproken wordt.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (1 blok), waarvan een klein gedeelte van de vergadering in beslotenheid kan plaatsvinden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2011. De fractie van Beter Voor Dordt kondigt een stemverklaring aan. Tevens besluit de agendacommissie een CTOO-kamer te agenderen in de adviescommissie van 29 maart 2011, waar nog eens stilgestaan kan worden bij de gang van zaken rondom deze stukken en waarbij kennis gemaakt kan worden met de nieuwe wethouder Onderwijs.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie. De agendacommissie besluit dat de raadsinformatiebrief over de aanpak voor multiproblem jongeren in Dordrecht (brief onder 'i' op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 15 maart 2011) hierbij betrokken wordt.