Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 28 september 2010

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief onder k., is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder a. t/m d. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

e

min
Besluit

De raad besluit dit bericht ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders. De heer Van Wensen (BVD) merkt op dat dit een in een reeks van klachten is en dat hierop actie dient te worden ondernomen.  De overige raadsleden delen die mening. 

f

min
Besluit

De raad besluit dit verzoek ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder e. en f. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

g

Het rapport en de Handhavingswijzer liggen voor u ter inzage op de griffie.

min
Besluit

De raad besluit dit rapport voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De raad besluit deze jaarrekening om advies door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

j

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.  De heer Van Wensen (BVD) verzoekt om toezending van de bijlagen.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

Op verzoek van de heer Tazelaar (VSP) besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

l

min
Besluit

De raad besluit deze lijst voor kennisgeving aan te nemen.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde lijst voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de adjunct-griffier M.J.W.T. Hendrickx