Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 31 augustus 2010

 

Klik hier voor geluidsfragment
min
Besluit
Antwoord Art. 40 vragen PvdA inz. Sportboulevard Burgemeester Brok deelt mee dat de raadsleden de beantwoording op de art.40 vragen van de PvdA over de vertraagde oplevering van de Sportboulevard, op tafel aantreffen. De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder i.,k.,n.,o., en p. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad neemt deze overeenkomst voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

d

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. en e. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

f

Een aanvulling op de brief van Ver. Mandelig Binnenterrein 's-Landswerff (lijst ingekomen stukken raad 24 aug. 2010)

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Gelet op de toelichting van wethouder Ferdinand van den Oever in de raad van 24 augustus 2010 wordt u voorgesteld de onder f. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

g

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De raad neemt de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder g. en h. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

i

min
Besluit

Op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) wordt dit stuk ter behandeling doorgeleid naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De raad besluit de art. 40 vragen ter afhandeling door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders, om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van mevrouw Ruisch (GroenLinks) dit stuk ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

l

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De raad besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) deze brief te betrekken bij de brief onder o. en beiden op de termijnagenda te plaatsen in afwachting van het gevraagde advies bij de brief onder o. :VNG-ledenbrief over modelverordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

U wordt voorgesteld de onder l. t/m n. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de heer Van Wensen (BVD) dit stuk in combinatie met het stuk onder n. in afwachting van het collegeadvies te plaatsen op de termijnagenda van de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder o. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

GROTE PROJECTEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

p

min
Besluit

De raad besluit deze brief, op verzoek van de heer Van Verk (PvdA) en mevrouw De Smoker (D66), ter behandeling door te geleiden naar de Agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de plv. griffier, M.J.W.T. Hendrickx