Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 19 november 2020

1

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel door te schuiven naar het agendadeel van 8 december zodat de uitkomst van de bespreking van de businesscases Agenda Dordrecht 2030 in de commissie Bestuur & Middelen meegewogen kan worden.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

5

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter afhandeling naar de commissie Bestuur & Middelen door te sturen.

6

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

9

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Deze is reeds betrokken bij de bespreking over dit onderwerp in de commissie van 17 november.

10

min
Besluit

De commissie neemt het wethoudersbericht voor kennisgeving aan.