Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 1 oktober 2020

1

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief toe te voegen aan een nog te agenderen bredere bespreking over de inzet van gemeentelijke instrumenten op het gebied van volkshuisvesting.

2

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

3

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Voor 2 december is een raadsbrede themabijeenkomst over het thema 'lobby' gepland waar goederenvervoer ook aan de orde zal komen. 

4

min
Besluit

Op verzoek van GroenLinks, CDA en Beter voor Dordt besluit de commissie de antwoordbrief ter bespreking te agenderen met als politieke vragen:  • “In de afweging van belangen weegt het belang van een goede serviceverlening aan de scheepvaart voor ons hier zwaarder dan de verandering in de uitstraling van de omgeving van de brug.” Is dat een terechte afweging?

  • Als er strijdigheid is tussen beide belangen bij de gekozen oplossing, is er dan een alternatieve oplossing denkbaar waarbij beide belangen kunnen worden gecombineerd?

5

min
Besluit

De commissie besluit de antwoordbrief toe te voegen aan een nog te agenderen bredere bespreking over de inzet van gemeentelijke instrumenten op het gebied van volkshuisvesting.

6

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. De PvdA kondigt vervolgvragen aan.

9

min
Besluit

De commissie besluit het jaarverslag toe te voegen aan de bespreking van de evaluatie van de Welstandsnota. Deze evaluatie wordt binnenkort verwacht.

10

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.