Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 24 september 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. De griffier gaat nog na of in beslispunt 4 de door het college of de raad overgenomen aanbevelingen worden bedoeld.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en verzoekt om de in de raadsinformatiebrief gesuggereerde verdiepingssessie op zowel groenblauw als de risicodialoog klimaatadaptatie. Deze sessie wordt op de termijnagenda van de commissie opgenomen.

3

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

4

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en voegt deze te zijner tijd toe aan de eerste reactie van het college op de punten die de commissie voor de zomer heeft aangedragen t.a.v. het plan Oudland..

5

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit het college advies te vragen over een te geven antwoord.

6

min
Besluit

De commissie neemt de memo voor kennisgeving aan.