Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 10 september 2020

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen.

2

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief nog even aan te houden en in de commissie van 30 september terug te laten komen bij de nieuwe behandelvoorstellen.

3

min
Besluit

De commissie neemt het verzoek voor kennisgeving aan.

4

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Wel wordt verzocht om een expertisesessie met de bij dit dossier betrokken partijen. Deze wordt aan de termijnagenda van de commissie toegevoegd.

5

min
Besluit

De commissie besluit de brief ter beantwoording in handen te stellen van het college en verzoekt om een afschrift van het antwoord. Daarbij doet de commissie de oproep aan het college om nog geen onomkeerbare besluiten over 't Werfje te nemen voordat het afschrift aan de commissie is gestuurd.