Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 3 september 2020

1

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de beantwoording van vragen van de VVD over deze brief.

2

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit

De commissie besluit deze brief aan te houden en verzoekt het college eerst om een reactie op datgene dat in de brief en eerder die avond door de heer Bakker van het Platform Spoor en Geluid in de commissie naar voren is gebracht.

4

min
Besluit

De informatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen. De griffier zal het jaarlijkse informele gesprek van de commissie met Qbuzz en de provincie aan de termijnagenda toevoegen.