Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

1

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

2

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Wel wordt gevraagd om een notitie met de stand van zaken; specifiek over de uitkomst van de verkenning naar mogelijke gemeentelijke financiering en een update over het wel of niet deelnemen van Trivire. De commissiegriffier legt dit verzoek bij het college neer.


 

3

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Wel wordt gevraagd om een notitie met de stand van zaken; specifiek over de uitkomst van de verkenning naar mogelijke gemeentelijke financiering en een update over het wel of niet deelnemen van Trivire. De commissiegriffier legt dit verzoek bij het college neer.

4

min
Besluit

De commissie stelt de zienswijze in handen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het bestemmingsplan.

5

min
Besluit

De commissie neemt de memo voor kennisgeving aan.