Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De commissie besluit dat de Burap als hamerstuk kan worden geagendeerd voor de raad. Als er geen bijzonderheden worden opgemerkt door de Auditcommissie, hoeft de Burap verder niet besproken te worden. De commissie is is het eens met het voorstel van het CDA om te kiezen voor separate raadsvoorstellen voor wat betreft de lokale corona-maatregelen.

b

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als bespreekstuk te agenderen voor een volgende commissievergadering (17 september). Politieke vragen zijn onder meer: willen wij aanvullende kaders mee te geven, aanvullend op de bouwenvelop? Is verkoop van de Biesboschhal (en daarmee bepaling van de functie die de Biesboschhal krijgt) qua moment niet te vroeg, gezien de overige nog niet uitgekristalliseerde ontwikkelingen in dat gebied (Leefwerf, ligplaats en functie Siegfried, etc.), of zouden we meer tijd moeten noemen om over die vraagstukken integraal te oordelen en besluiten, inclusief of verkoop of verhuur daar het best bij past. Welke initiatieven zijn er tot nu bekend voor de Biesboschhal en bij welke van die initiatieven is verhuur of verkoop het uitgangspunt van de initiatiefnemers? Is in de huidige bouwenvelop voldoende beschreven dat de Rene Siegfried als museumschip, in de toekomst mogelijk een ligplaats krijgt nabij de Biesboschhal? 

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te bespreken in de commissie op 1 oktober.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen. Wel verwacht de commissie op een later moment nog te spreken over voorstellen met betrekking tot de horeca binnen de corona-maatregelen. 

e

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

f

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk wel bespreking behoeft, maar dat deze bespreking plaats kan vinden in de commissie Sociale Leefomgeving, samen de 'RIB over Uitvoeringsprogramma visie 'Van opvang naar wonen 2020-2025". 

g

min
Besluit

Zie ook voorgaand besluit: bespreking van dit stuk zal geagendeerd worden door de commissie Sociale Leefomgeving. 

h

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

i

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze mail voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Op 10 september is er een thema-bijeenkomst voor de raad waarin nader wordt stilgestaan bij de nieuwe samenwerkingsverbanden van NP de Biesbosch.

m

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen. Dit najaar zal de commissie nog nader het gesprek aangaan over de Kiltunnel. Voorstel van de griffie is om het eerder geplande werkbezoek te laten vervallen en in plaats daarvan een video-verslag te maken van de situatie bij de Kiltunnel dat betrokken kan worden bij deze bespreking.

n

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

p

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Mevrouw Koene wil hier in de raad nog graag een opmerking bij plaatsen.

q

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

r

min
Besluit

De commissie besluit deze motie voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De commissie besluit dit bericht voor kennisgeving aan te nemen.

t

min
Besluit

De commissie besluit dit document voor kennisgeving aan te nemen.

u

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

v

min
Besluit

De commissie besluit de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

w

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

x

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

y

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

z

min
Besluit

De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.