Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 27 augustus

1

min
Besluit

De commissie besluit om eerst in september een sprekersplein in de vorm van een video te doen waarna de commissie het voorstel inhoudelijk kan behandelen.

2

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel ter bespreking te agenderen voor 9 september.

3

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel in de commissie te bespreken en deze bespreking los te koppelen van de bespreking van het raadsvoorstel over de doorontwikkeling van het Dagrecreatieterrein. Omdat ze verband met elkaar houden wordt verzocht beide onderwerpen wel op één avond te agenderen, te beginnen bij het raadsvoorstel over De Elzen.  

4

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden en eerst een externe juridische check te laten doen op of het college of de raad in deze bevoegd is om de regels in het bestemmingsplan te wijzigen.

5

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

7

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

9

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De PvdA-fractie verzoekt daarbij wel bij het college op te merken dat de definitie van 'betaalbaar' in de stukken ontbreekt. De griffier zal deze opmerking onder de aandacht brengen.

10

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

11

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

12

min
Besluit

Op verzoek van de VVD-fractie en met unanieme steun van de overige fracties besluit de commissie deze raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen. Politieke vragen:
- Is het college bereid en in staat om de uitvoering te versnellen en op welke wijze wil het college dit doen? (VVD)
- Is het college bereid meer sturing en urgentie inzake de 20 onveilige knooppunten aan te brengen + tevens daarbij de meest wenselijke aanpassingen inzake fietstracés te betrekken? (CDA)

13

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

14

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

15

Artikel 40 vragen RvO van de VVD fractie over onderzoek naar fouten bestrating (2597670)

16

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

17

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college en verzoekt op voorhand het complete dossier toegestuurd te krijgen.

18

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

19

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

20

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

21

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

22

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de beantwoording door het college.

23

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. De VVD-fractie merkt op dat het 203 dagen heeft geduurd voordat er een antwoord kwam, dat dat onfatsoenlijk van het college is en een incident is dat beslist geen navolging verdient.

27

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

28

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de antwoordbrief.

29

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het wethoudersbericht.

30

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de ledenbrief.

31

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de ledenbrief.

32

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

33

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

34

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

35

min
Besluit

De commissie neemt het bericht voor kennisgeving aan.

36

min
Besluit

De commissie besluit de afschriftbrief aan te houden. De commissie verzoekt het college eerst een memo naar de commissie te sturen over het proces en de uitkomsten, zodat de commissie dat kan bespreken alvorens men verder gaat in andere straten.

37

min
Besluit

De commissie besluit de afschriftbrief voor kennisgeving aan te nemen.

38

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord. De antwoordbrief kan te zijner tijd worden toegevoegd aan het dossier 'wateroverlast.'

39

min
Besluit

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording. De commissie verzoekt om een afschrift van het antwoord.

40

min
Besluit

De commissie neemt de motie voor kennisgeving aan. 5G staat reeds bij de nog te plannen onderwerpen op de termijnagenda van de commissie.

41

min
Besluit

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.